Aalberts en de Alliantie zetten de stap naar 2050

Onder de noemer ‘Sequent NXT’ zet woningcorporatie de Alliantie vanaf 1 januari 2020 de volgende stap in de ketensamenwerking. Aalberts is geselecteerd als een van de partners om onderdeel te zijn van deze doorontwikkeling. Een nieuwe klantbenadering, data, innovatie en samen programmeren staat hierbij centraal.

Aalberts is al jarenlang voor de Alliantie ketenpartner voor beheer en onderhoud-werkzaamheden. De Alliantie en Aalberts werken nauw samen aan het steeds verder optimaliseren van het operationele proces. Zo zoeken wij samen naar strategische en technische antwoorden op verschillende vraagstukken om de dienstverlening te verbeteren en steeds efficiënter samen te werken. In Sequent NXT zal de samenwerking verder worden versterkt vanuit een meer integrale, duurzame en innovatieve samenwerking.

CO2-neutraal 2050

Samen met de Alliantie gaan wij als ketenpartner aan de slag om het woningbezit van de woningcorporatie in 2050 CO2-neutraal te hebben. Om dit te realiseren wordt vanuit een programmavisie iedere onderhoudsactiviteit in een woning afgestemd op die doelstelling. Dit betekent dat er gebouwd gaat worden aan modulaire oplossingen die op een natuurlijk onderhoudsmoment worden toegepast.

Deze innovatieve samenwerking berust op datagestuurde besluitvorming waarbij de ketenpartners op het gebied van de verschillende disciplines met elkaar samenwerken in een programmateam.

Ondertekening Sequent NXT
Maartje Brans (directeur vastgoedonderhoud de Alliantie) en Cor Broekhuizen (directeur bouw Aalberts) tekenen de intentieovereenkomst voor Sequent NXT.

Innovatieve ketenpartner

De Alliantie heeft Aalberts geselecteerd als ketenpartner voor deze grote uitdaging op basis van enerzijds de bewezen resultaten en anderzijds onze visie op het gebied van datagestuurde programmering. Hierbij maken wij gebruik van innovaties zoals kunstmatige intelligentie en blockchain.

Maartje Brans, directeur vastgoedonderhoud van de Alliantie: ‘Sequent NXT daagt onszelf en onze partners uit om te innoveren, buiten de kaders te denken, te experimenteren en te leren om de ambitie om voorop te lopen waar te maken. Met Sequent NXT schetsen wij het ontwikkelpad naar de toekomst.’

Share this

Contact