Aalberts Ontwikkeling tekent koopovereenkomst nieuwbouwplan Bunschoten

Aalberts Ontwikkeling en de Gemeente Bunschoten tekenden 16 oktober jl. gezamenlijk de koopovereenkomst voor een nieuwbouwplan in Bunschoten. Het plan bestaat uit 24 koopwoningen en draagt de naam Het Ensemble.

Op 16 oktober zetten Henri Pleizier (vastgoedontwikkelaar Aalberts Ontwikkeling) en burgemeester Melis van de Groep hun handtekening onder beide overeenkomsten.

Aalberts Ontwikkeling heeft door ondertekening van de koopovereenkomst met alle betreffende grondeigenaren een koopovereenkomst gesloten.

Het Ensemble

Het nieuwbouwplan is met zorg en in goed overleg met directe omwonenden ingepast in de bestaande omgeving. Er is bij de totstandkoming van het plan veel aandacht besteed aan de verkeers- en parkeersituatie rondom het aangrenzende gezondheidscentrum Scala Medica. Henri Pleizier: “Dit was een belangrijk thema bij de totstandkoming van een optimale verkaveling van de huidige percelen. We zijn van mening dat er een gebalanceerd plan is ontstaan waarbij we enerzijds tegemoet komen aan de toenemende vraag naar (nieuwbouw)woningen en anderzijds aan de parkeerbehoefte rondom Scala Medica.”

De woningen

Het Ensemble bestaat uit 10 hoek- en 14 tussenwoningen. De woningen zijn met zorg ontworpen door architect Jan Bloemendal die een eigentijds gevelbeeld heeft opgezet dat uitermate goed past bij de bebouwing in de directe omgeving. Het kleurgebruik en de gevelindelingen zijn geïnspireerd op de verscheidenheid die zichtbaar is in een dorpse omgeving. Door toevoeging van bomen en hagen ontstaat er een prettig woon- en leefklimaat.

Gasloos wonen

De woningen worden, conform landelijke wetgeving, gasloos uitgevoerd. Er wordt een hoogwaardige bodemwarmtepomp toegepast, waarbij onder elke woning een individuele bron wordt geplaatst. Met dit systeem wordt de woning op duurzame wijze verwarmd.

De verkoop van de woningen start naar verwachting in januari 2020.

Share this

Contact