aalberts-loading
 

Sinds 1674

1674. Het jaar waarin de beruchte ‘Zomerstorm van 1674’ over Nederland raasde, huizen verwoestte en het maatschappelijk leven ontwrichtte. Of de aanschouwing van die kaalslag de reden was voor het starten van zijn bouwbedrijf is niet bekend, feit is wel dat Abraham Streefkerk dat jaar met zijn initiatief de basis legde voor het familiebedrijf Aalberts.


Natuurlijk, iedere generatie moest zich aanpassen aan de omstandigheden. Oorlogen, demografische verschuivingen, hoogconjuncturen, laagconjuncturen, veranderende bouwtechnieken, veranderende behoeften, wetten, verordeningen. Telkens moest het roer bijgesteld worden. Maar er was iets waar door de jaren heen geen centimeter van afgeweken werd. Iets wat vanaf het begin van vader op zoon werd doorgegeven en nog steeds geldt als leidend principe: bouwen gaat over mensen.


Nu, bijna 350 jaar later, wordt Aalberts geleid door Daniël Aalberts. Een gedreven en moderne ondernemer die de eisen kent die vandaag de dag worden gesteld aan wonen, werken en comfort en vooral vooruit kijkt. Maar het is ook een man die regelmatig achterom kijkt. Die dankbaar gebruik maakt van alle kennis en ervaring die opgedaan is in het verleden. En die net als zijn voorgangers trouw blijft aan dat ene even waardevolle als onderscheidende familieprincipe: bouwen gaat over mensen.

 denkt-bouwt-onderhoudt