aalberts-loading
 

MVO

Veel bedrijven haasten zich om MVO te omarmen. Een uitstekende ontwikkeling. Zolang het waarachtig en oprecht is. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is in onze optiek namelijk te belangrijk om te verworden tot een containerbegrip.


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in het algemeen en duurzaamheid in het bijzonder zijn volledig verweven met onze bedrijfsvoering en komen in al onze geledingen tot uitdrukking. In onze werkwijze en onze concepten Doordacht Renoveren en Doordacht Wonen, maar ook op een grotere schaal, in onze algehele betrokkenheid bij de wereld waarin wij nu en onze nakomelingen straks leven.


Besluiten zoals het zuinig omgaan met grondstoffen, FSC-certificeringen en groene labels zijn daarbij één ding. Door met onze opdrachtgevers de dialoog aan te gaan over duurzaamheids toepassingen op maat gaan wij welbewust een stap verder. Een stap die wij beschouwen als een onderdeel van onze missie.


Daarnaast houden wij bij het aantrekken van personeel rekening met de woon-werkafstand. Met het oog op hun lokale betrokkenheid, maar ook om de CO2-uitstoot te beperken. Diezelfde criteria hanteren wij ook bij het selecteren van onze bouwpartners en leveranciers. En ook in de relatie met u gaan wij uit van duurzaamheidsprincipes. Continuïteit leidt immers altijd tot efficiency en waardecreatie.

 denkt-bouwt-onderhoudt