Afdelingen psychiatrie UMC Utrecht opgeleverd

Vanuit een gespecialiseerde afdeling levert het UMC Utrecht hoogwaardige psychische zorg. De afdeling is onder andere gespecialiseerd in jeugd- en volwassenenzorg en bevindt zich in de psychiatrische vleugel van het academische ziekenhuis. Om de Intensive Care Units weer te laten voldoen aan de huidige eisen en regelgeving, zijn de afdelingen verbouwd.

Werkzaamheden

Tijdens de verbouwing zijn zowel de installaties als het interieur aangepast. Tijdens de verbouwing is ook het benodigde onderhoud uitgevoerd. Met het opleveren van de werkzaamheden, kunnen zorgmedewerkers de meest intensieve zorg verlenen aan de patiënten met een psychiatrische aandoening. De afdelingen zijn voorzien van extra beveiligde kamers en enkele beveiligde buitenruimtes waardoor patiënten als onderdeel van het gesloten behandelprogramma beschikken over voldoende afleiding.

Omgevingsmanagement

Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd met de patiënt als uitgangspunt. Het primaire zorgproces in het ziekenhuis mocht niet belemmerd worden en werkgeluiden dienden geminimaliseerd te blijven. Zo werden de zorgverleners en kwetsbare patiënten zo min mogelijk gehinderd. Aan de hand van werkplannen en procesafspraken met de opdrachtgever is hier invulling aan gegeven.

Share this

Contact