Sleuteloverdracht kopers Monnikenberg

De eerste kopers van Monnikenberg kunnen starten met het inrichten van hun appartement. De opleveringen van de koopappartementen van dit nieuwbouwproject in Hilversum zijn namelijk gestart.

Sleuteloverdracht

De uitvoerder en assistent-uitvoerder dragen tijdens de oplevering de sleutel aan de kopers over. In totaal zijn er 24 koopappartementen. De 53 huurwoningen die zich in de twee andere appartementencomplexen bevinden, zijn al eerder deze maand opgeleverd.

Midden in het groen

Voor project Monnikenberg is er door architect Jan Bloemendal een plan uitgewerkt waarbij het thema ‘landschappelijk’ wonen centraal staat. Door onder andere de bosrijke omgeving, het groene dak van de stallingsgarage en het kronkelpad tussen de appartementencomplexen, komt dit thema zeer goed tot leven.

Sleuteloverdracht aan kopers van Monnikenberg
Bekijk de dronevideo van Monnikenberg

Nieuwbouwplan Lelystad Warande

In De Olmen in Lelystad ontwikkelt Aalberts Ontwikkeling in samenwerking met LATEI een nieuwbouwplan. Het plan valt binnen de jongste wijk van Lelystad: Warande.

De koop- en ontwikkelingsovereenkomst is inmiddels met de gemeente Lelystad ondertekend. In het plan komen maximaal 28 woningen (rij-, hoek-, en twee-onder-een-kapwoningen). De woningen worden ontworpen door architect Jan Bloemendal. Aalberts Bouw realiseert de uitvoering van het plan.

Over De Olmen

De Olmen ligt in het noordwesten van Warande en welft zich rond het ruime Olmenpark. De buurt heeft een vaart als ruggengraat en via groene verbindingen is het wijkplein en de rest van Warande goed bereikbaar.

Naar verwachting zal de start verkoop plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2020 waarna de start bouw medio 2020 zal starten.

Meer informatie over dit project volgt binnenkort.

Eerste opleveringen Vrijeveld

Voor de eerste groep kopers is Vrijeveld vanaf deze week officieel hun nieuwe thuis. De opleveringen van de Aalberts woningen in deze nieuwbouwwijk in Bodegraven zijn namelijk gestart. De kopers krijgen de sleutel uit handen van de uitvoerder van het project.

Vrijeveld bestaat uit 73 gasloze en energiezuinige woningen en is een samenwerking van Aalberts Ontwikkeling en Bolton Ontwikkeling. Er zijn negen verschillende woningtypes, variërend van eengezinswoningen tot royale vrijstaande villa’s.

De officiële start bouw was in december 2018.

Overeenkomst rijksmonument Wulperhorst Zeist

De in Zeist gelegen monumentale buitenplaats Wulperhorst krijgt een nieuwe bestemming. Het landhuis wordt gerestaureerd en getransformeerd naar een woonvoorziening voor ouderen met een (optionele) zorgbehoefte. Ook komt er op de buitenplaats een nieuw koetshuis en wordt het park volledig hersteld en ingericht.

Wulperhorst

Idsard van den Berg (directeur Panta Rhei HealthCare), Kees Koekkoek (directeur K6 Bouw) en Marco Verweij (adjunct-directeur Aalberts Bouw Zeist) hebben overeenstemming bereikt over de realisatie van het project en tekenden de aannemingsovereenkomst.
K6 Bouw verzorgt de installatie- en terreinwerkzaamheden en Aalberts Bouw Zeist de bouwkundige werkzaamheden.

Toekomstige bewoning

Voor de bewoning ligt de focus op een huiselijke woonsfeer, gebruiksefficiëntie en duurzaamheid. Ook biedt Wulperhorst straks voor de bewoners voldoende mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en voor sociale interactie.

Over Wulperhorst

Buitenplaats Wulperhorst is onderdeel van de Stichtse Lustwarande en ligt aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug in het voormalige stroomdal van de Kromme Rijn. Het natuurgebied is 5 hectare en heeft een rijke cultuurhistorische geschiedenis. Het rijksmonumentale landhuis is in 1858 gebouwd in opdracht van jonkheer J.L.R.A. Huydecoper. Na de familie Huydecoper is Wulperhorst onder andere eigendom geweest van Defensie.

ISO14001-certificaat behaald

Aalberts draagt graag bij aan een duurzame samenleving. Hierin zoeken we continue naar een goede balans tussen people, planet en profit. Deze elementen hebben wij intern vertaald naar verschillende duurzaamheidsdoelstellingen en deze aanpak heeft geresulteerd in het behalen van het ISO14001-certificaat.

Bij al onze werkzaamheden houden we bewust rekening met het milieu en de menselijke aspecten binnen en buiten Aalberts. Binnen onze organisatie kunnen onze medewerkers gemotiveerd en gezond hun werkzaamheden uitvoeren. Buiten Aalberts proberen we onze impact op het milieu te beperken en gaan we actief het gesprek aan over hoe we duurzaamheid concreet vorm kunnen geven met onze opdrachtgevers, leveranciers en andere stakeholders.

Over ISO14001

ISO14001 is de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem die is ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij een organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen.

Intentieverklaring Weesperwerf

Op de Provada heeft Aalberts Ontwikkeling op 4 juni jl. samen met Blauwhoed en Syntrus Achmea Real Estate & Finance een intentieverklaring getekend voor de ontwikkeling van Weesperwerf in Weesp. Het ontwerp voor het project komt van Inbo Architecten.

Weesperwerf wordt een duurzame en toekomstbestendige woonbuurt. Het woonprogramma bestaat uit 113 woningen verdeeld over studio’s en grondgebonden woningen in verschillende typologieën langs de Nijverheidslaan in Weesp. Het programma is daarmee voldoende divers om de doelgroep starters en doorstarters aan te spreken. In potentie wordt daarmee een sociaal duurzame woonbuurt ontwikkeld. De 21 vrijesectorhuurwoningen in het plan worden afgenomen door Syntrus Achmea Real Estate.

De woningen zijn energiezuinig en er wordt actief ingezet op deelmobiliteit. Op dit moment worden de plannen voor Weesperwerf door de partijen verder uitgewerkt.

Aalberts en de Alliantie zetten de stap naar 2050

Onder de noemer ‘Sequent NXT’ zet woningcorporatie de Alliantie vanaf 1 januari 2020 de volgende stap in de ketensamenwerking. Aalberts is geselecteerd als een van de partners om onderdeel te zijn van deze doorontwikkeling. Een nieuwe klantbenadering, data, innovatie en samen programmeren staat hierbij centraal.

Aalberts is al jarenlang voor de Alliantie ketenpartner voor beheer en onderhoud-werkzaamheden. De Alliantie en Aalberts werken nauw samen aan het steeds verder optimaliseren van het operationele proces. Zo zoeken wij samen naar strategische en technische antwoorden op verschillende vraagstukken om de dienstverlening te verbeteren en steeds efficiënter samen te werken. In Sequent NXT zal de samenwerking verder worden versterkt vanuit een meer integrale, duurzame en innovatieve samenwerking.

CO2-neutraal 2050

Samen met de Alliantie gaan wij als ketenpartner aan de slag om het woningbezit van de woningcorporatie in 2050 CO2-neutraal te hebben. Om dit te realiseren wordt vanuit een programmavisie iedere onderhoudsactiviteit in een woning afgestemd op die doelstelling. Dit betekent dat er gebouwd gaat worden aan modulaire oplossingen die op een natuurlijk onderhoudsmoment worden toegepast.

Deze innovatieve samenwerking berust op datagestuurde besluitvorming waarbij de ketenpartners op het gebied van de verschillende disciplines met elkaar samenwerken in een programmateam.

Ondertekening Sequent NXT
Maartje Brans (directeur vastgoedonderhoud de Alliantie) en Cor Broekhuizen (directeur bouw Aalberts) tekenen de intentieovereenkomst voor Sequent NXT.

Innovatieve ketenpartner

De Alliantie heeft Aalberts geselecteerd als ketenpartner voor deze grote uitdaging op basis van enerzijds de bewezen resultaten en anderzijds onze visie op het gebied van datagestuurde programmering. Hierbij maken wij gebruik van innovaties zoals kunstmatige intelligentie en blockchain.

Maartje Brans, directeur vastgoedonderhoud van de Alliantie: ‘Sequent NXT daagt onszelf en onze partners uit om te innoveren, buiten de kaders te denken, te experimenteren en te leren om de ambitie om voorop te lopen waar te maken. Met Sequent NXT schetsen wij het ontwikkelpad naar de toekomst.’

Start bouw 46 woningen Putten

Op 15 mei jl. is samen met alle belanghebbenden de start bouw van Rimpeler in Putten gevierd. Aalberts realiseert 46 woningen in dit plan.

De 46 woningen zijn gasloos en liggen verspreid door het plangebied van Rimpeler. Wij ontwerpen en realiseren de woningen in opdracht van BPL Pensioen, een klant van Syntrus Achmea Real Estate & Finance. De woningen zijn bestemd voor verhuur in de vrije sector.

Artist Impression

Raamovereenkomst verduurzamingsplan Dudok Wonen

Met woningcorporatie Dudok Wonen hebben wij een raamovereenkomst getekend voor een grootschalig verduurzamingsplan voor bestaande woningen verspreid door het Gooi. Het verbeteren van het wooncomfort voor de huurders is hierbij het uitgangspunt. Drie andere details over het plan.

Detail 1 – Raamovereenkomst

De opdracht betreft een raamovereenkomst waarbij in de komende jaren meerdere complexen verduurzaamd zullen worden. De woningen worden in bewoonde staat verregaand geïsoleerd. In samenspraak met Dudok Wonen wordt er een planning opgesteld die zo goed mogelijk aansluit bij de natuurlijke onderhoudsmomenten van de woningen.

Detail 2 – Geïntegreerd contract

Tijdens de uitgebreide planontwikkeling is er onderzocht welke maatregelen er nodig zijn om de energieambitie van Dudok Wonen voor deze woningen te behalen. Het plan is ondergebracht in een geïntegreerd contract waarbij onder andere de engineering, planuitwerking, bewonerscommunicatie en realisatie door Aalberts wordt uitgevoerd.

Detail 3 – Huurderscommunicatie

De eerste belangrijke stap van de werkzaamheden is het uitgebreid informeren van de huurders over het verduurzamingsplan. Zo weten zij waar ze aan toe zijn en welke werkzaamheden er verwacht kunnen worden.

Ondertekening door Cor Broekhuizen (directeur bouw bij Aalberts) en Robert Jan Sliep (directeur woonbedrijf bij Stichting Dudok Wonen)

Renovatie en inbouwpakket kantoor Aon Breda

De vestiging van Aon Breda verhuist binnenkort naar een kantoorpand naast het stadion van NAC Breda. Het gaat om het markante gebouw Tetrade waar wij drie verdieping volledig voor Aon renoveren en voorzien van een compleet inbouwpakket. Het project wordt begeleid door CBRE.

Vertaling testfit naar ontwerp

Een door Aon opgestelde testfit is voor de renovatie het uitgangspunt. Deze hebben wij vertaald naar een ontwerp inclusief de technische vertaalslag van de installaties en de keuze voor de materialisatie. De uitwerking heeft in een heel kort tijdsbestek plaatsgevonden waarna wij in maart zijn begonnen met de realisatie. De oplevering staat gepland voor mei 2019.

De drie verdiepingen worden open werkplekken met verschillende overleg- en focusruimtes. Ook komen er onder andere SER- en MER-ruimtes, pantry’s, copycorners en een postkamer inclusief alle technische voorzieningen. Bovendien wordt er gebruikgemaakt van speciaal maatwerkmeubilair.

Multi-tenant gebouw

Het kantoorpand Tetrade is een multi-tenant gebouw en mede daarom houden we met onze werkzaamheden rekening met de andere huurders en gebruikers van het pand. Dit gebeurt onder andere door het opstellen van een logistiek plan en het op juiste tijden inplannen van de verschillende werkzaamheden.

Bron foto header: Funda

Drie weetjes over The Post

In het centrum van Diemen ontspringt nieuwbouwproject The Post. Op de bouwplaats zijn de werkzaamheden in volle gang en de tien grondgebonden woningen krijgen steeds meer vorm. Drie weetjes over het project en een update van de werkzaamheden.

1. Prominente locatie

The Post heeft een prominente plek in het centrum van Diemen aan het Wilhelminaplantsoen en de Ouddiemerlaan. Het project bestaat uit ruime woningen, met woonoppervlaktes tussen de circa 140 m2 en 180 m2. Architectenbureau Hoogeveen heeft elke woning unieke details en een eigen ontwerp meegegeven. The Post is een ontwikkeling van Aalberts Ontwikkeling en Did Vastgoedontwikkeling bv. Op 4 oktober 2018 is samen met alle toekomstige bewoners de start bouw van het project gevierd.

2. Mogelijkheid bedrijf aan huis

Bij de woningen aan het Wilhelminaplantsoen hebben de kopers de optie om de begane grond als werkkamer, atelier of als een plek voor zakelijke dienstverlening in te richten.

3. Comfortabel en energiezuinig

De woningen zijn bijna allemaal energieneutraal met een EPC van 0,0. Dit komt onder andere door de aanwezigheid van PV-panelen. De toekomstige bewoners van The Post besparen straks op energiekosten, hebben een maximaal wooncomfort en dragen bij aan een beter milieu.

Werkzaamheden bouwplaats in beeld


Grootschalig verbeterplan 208 woningen Bloemenbuurt

Voor de 208 monumentale woningen van de Alliantie in de Hilversumse Bloemenbuurt zijn wij als partner actief betrokken bij het toekomstbestendig maken van deze woningen. Daarbij is onderzoek gedaan naar hoe groot onderhoud kan worden gecombineerd met het verduurzamen van de woningen.

Verbeteren van wooncomfort en besparingen op het energieverbruik zijn doelstellingen waarmee we bijdragen aan het verminderen van CO2-uitstoot bij minimaal gelijkblijvende woonlasten. Nu meer dan 70 procent van de bewoners van de eerste fase akkoord is, starten wij met het uitvoeren van het onderhouds- en verduurzamingsplan bij deze eerste 54 woningen.

Woningen van meer dan 100 jaar oud

De Bloemenbuurt in Hilversum is een bijzonder buurt. De woningen zijn gemeentelijke- of rijksmonumenten en de eerste huizen zijn in 1912 opgeleverd. Als partner hebben we onderzoek gedaan naar de huurderswensen en de monumentale eigenschappen van de woningen. Zo zijn we gekomen tot een afgewogen maatregelenpakket waarbij oorspronkelijke elementen waar mogelijk en toegestaan door de gemeente, worden behouden en|of teruggebracht.

Werkzaamheden in drie categorieën

De bewoners van de woningen van de eerste fase zijn over het onderhouds- en verduurzamingsplan geïnformeerd door middel van een informatiemarkt, een folder, aanwezigheid van onze collega’s in de wijk en een bezoek aan een modelwoning. De uit te voeren werkzaamheden zijn te verdelen in drie categorieën: isolatie-, verbeter- en onderhoudswerkzaamheden.

Bekend in de wijk

Eerder project in de Bloemenbuurt

Voor de bewoners van de Bloemenbuurt zijn wij een bekend gezicht. Onder de naam ‘Thuis in de Bloemenbuurt‘ hebben wij bij een eerder project in zeven jaar tijd ruim 500 woningen gerenoveerd. We hebben er alle vertrouwen in dat we ook in dit deel van de buurt samen met de bewoners tot een mooi eindresultaat komen.

Contact