Corona-protocol Aalberts

Door de wereldwijde uitbraak van een nieuw coronavirus (COVID-19), werkt Aalberts met een corona-protocol. Het waarborgen van de gezondheid van onze medewerkers als aanvulling bovenop de RIVM-richtlijnen nemen wij hierbij als uitgangspunt. Daarin zijn uiteraard ook het klant- en organisatiebelang meegewogen.

Een uitgebreide instructie is met onze collega’s en directe opdrachtgevers gedeeld. Dit bericht geeft een samenvatting van ons geldende protocol dat een verlengstuk is van het protocol ‘Samen veilig doorwerken‘ van de Rijksoverheid. Ons protocol wordt hier regelmatig aan getoetst en waar nodig aangevuld.

Wat zijn de basis voorzorgsmaatregelen?

 • Het behouden van een afstand van 1,5 meter tot andere mensen. Bouwwerkzaamheden worden hierop afgestemd in overleg met de uitvoerder. Deze afstand geldt ook tijdens de lunch en bijeenkomsten.
 • Beperking van sociale activiteiten.
 • Regelmatig grondig handen wassen met water en zeep. Afdrogen met papieren doekjes.
 • Hoesten en niesen in de binnenkant van de elleboog.
 • Geen handen schudden.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.

Wanneer blijven onze medewerkers thuis?

Zij blijven thuis (-werken, indien mogelijk) bij één of meerdere symptomen:

 • Neusverkoudheid
 • Hoesten
 • Keelpijn
 • Verhoging (temperatuur hoger dan 38 graden Celsius)
 • Als een huisgenoot verhoging heeft

Deze klachten kunnen het begin zijn van het coronavirus (COVID-19). Collega’s en onderaannemers blijven in deze situatie thuis om anderen niet te besmetten. Pas wanneer zij 24 uur helemaal klachtenvrij zijn geweest, komen zij weer naar het werk.

Beleid externe afspraken

 • We laten geen externen meer toe op onze kantoren tot 1 juni 2020. Geplande afspraken worden uitgesteld of met behulp van andere middelen gevoerd (bijv. telefoon of Skype).
 • Bezoekers en bezorgers worden niet toegelaten tot het pand. Zij zetten hun materiaal buiten voor de deur of krijgen laten hun materialen overgedragen.
 • Externe afspraken worden tot een minimum beperkt.

Voortgang werkzaamheden, kantoor- en thuiswerkplekken

Het RIVM raadt aan om zoveel mogelijk thuis te werken. Binnen Aalberts is dit uiteraard niet voor elke functie mogelijk. Daarnaast is het belangrijk dat we met elkaar de continuïteit van het werk ook zoveel en goed mogelijk blijven waarborgen.

Daarom zijn alle medewerkers op basis van hun werkzaamheden en werkplek ingedeeld in een bepaalde groep. Deze groepen mogen elkaar niet kruisen. Dit gebeurt door wisseling van werkplekken op onze kantoren (Loosdrecht, Zeist, Amersfoort) en het introduceren van vaste thuiswerkdagen voor een aantal collega’s. Hiermee creëren we ruimte in de kantoren om de richtlijnen van het RIVM voor wat betreft sociale afstand mogelijk te maken.

De werkplaats en bouwplaatsen mogen alleen betreden worden door collega’s en onderaannemers die op dat project werkzaam zijn.

Voortgang werkzaamheden bij een huis in bewoonde staat

 • Bewoners worden vóór de start van de werkzaamheden gebeld met de vraag of zij last hebben van (milde) verkoudheidsklachten zoals niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of een verhoging tot 38 graden. Worden één of meer van de klachten gemeld? Dan gaan wij niet bij deze bewoner aan het werk. De afspraak wordt op een later moment opnieuw ingepland.
 • Worden de klachten niet gemeld, dan gaan de werkzaamheden door. Elke ochtend voor aanvang van de werkzaamheden, worden de vragen opnieuw aan de bewoners gesteld.
 • Wij vragen de bewoners om niet aanwezig te zijn in de ruimte waar de werkzaamheden uitgevoerd worden. Hiervoor kunnen bewoners gebruikmaken van de aangeboden logeerwoningen.
 • In een woning werken wij maximaal met drie collega’s tegelijkertijd.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het geldende corona-protocol binnen Aalberts? Neem dan contact op met uw Aalberts contactpersoon of onze receptie via T. 088 – 78 88 888 of mail naar info@aalbertsbouw.nl. Kijk voor onze volledige contactgegevens op onze contactpagina.

Het Ensemble in Bunschoten-Spakenburg

Door de komst van Het Ensemble is Bunschoten-Spakenburg binnenkort 24 energiezuinige en duurzame woningen rijker. Het project bestaat uit 10 hoek- en 14 tussenwoningen en is een ontwikkeling van Aalberts Ontwikkeling.

Op 3 maart jl. heeft het College van gemeente Bunschoten ingestemd met het nieuwbouwplan. Het Ensemble wordt gerealiseerd op een voormalig weiland middenin de kern van het dorp. Op de levendige locatie achter gezondheidscentrum Scala Medica en nabij de historische Molenstraat, verrijst straks de intieme woonbuurt.

Verschillende woningtypen

Er zijn vier verschillende typen woningen in Het Ensemble te vinden. De woonoppervlakte varieert van 119 m2 tot 132 m2. Het nieuwbouwplan is met zorg en in goed overleg met direct omwonenden ingepast in de bestaande omgeving. Architect Jan Bloemendal: ‘Met de locatie als inspiratiebron heb ik woningen ontworpen die mooi passen in de bestaande context. Ik ben trots op het kleurgebruik en de eerlijke materialen die worden toegepast.’

Comfortabel en energiezuinig

Om de woningen in Het Ensemble toekomstbestendig te maken, is er in het ontwerp veel aandacht besteed aan duurzaamheid en energiezuinigheid. De woningen zijn in basis voorzien van een warmtepomp met bodembron en minimaal vijf pv-panelen. Daarnaast zijn de woningen standaard voorzien van vloerverwarming op de begane grond en de eerste verdieping.

Start verkoop Het Ensemble

De start verkoopdatum staat voorlopig gepland op 16 april 2020. Hierbij houden wij uiteraard rekening met de voorschriften die dan gelden rondom het coronavirus. We zullen de start verloop laten aansluiten bij de dan geldende richtlijnen, maar zeker in een vorm die rechtdoet aan dit bijzondere moment voor Bunschoten-Spakenburg én de toekomstige bewoners.

Op zoek naar meer informatie over Het Ensemble? Kijk dan op de projectwebsite en schrijf je daar in voor de nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van het laatste verkoopnieuws van Aalberts Ontwikkeling. Via de projectwebsite en de nieuwsbrief maken we zo snel mogelijk de officiële datum start verkoop kenbaar

Afdelingen psychiatrie UMC Utrecht opgeleverd

Vanuit een gespecialiseerde afdeling levert het UMC Utrecht hoogwaardige psychische zorg. De afdeling is onder andere gespecialiseerd in jeugd- en volwassenenzorg en bevindt zich in de psychiatrische vleugel van het academische ziekenhuis. Om de Intensive Care Units weer te laten voldoen aan de huidige eisen en regelgeving, zijn de afdelingen verbouwd.

Werkzaamheden

Tijdens de verbouwing zijn zowel de installaties als het interieur aangepast. Tijdens de verbouwing is ook het benodigde onderhoud uitgevoerd. Met het opleveren van de werkzaamheden, kunnen zorgmedewerkers de meest intensieve zorg verlenen aan de patiënten met een psychiatrische aandoening. De afdelingen zijn voorzien van extra beveiligde kamers en enkele beveiligde buitenruimtes waardoor patiënten als onderdeel van het gesloten behandelprogramma beschikken over voldoende afleiding.

Omgevingsmanagement

Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd met de patiënt als uitgangspunt. Het primaire zorgproces in het ziekenhuis mocht niet belemmerd worden en werkgeluiden dienden geminimaliseerd te blijven. Zo werden de zorgverleners en kwetsbare patiënten zo min mogelijk gehinderd. Aan de hand van werkplannen en procesafspraken met de opdrachtgever is hier invulling aan gegeven.

Gevelrenovatie Daalsesingel Utrecht

Het stationsgebied van Utrecht heeft de afgelopen jaren een metamorfose ondergaan. Door het openstellen van de Singelgracht en de verbouwing van Hoog Catharijne heeft het centrum aan allure gewonnen. Het kantoorcomplex aan de Daalsesingel 51-71 sluit met haar centrale ligging en uitzicht op het centrum goed aan bij de vastgoedstrategie van het ASR Dutch Mobility Office Fund.

Het pand vroeg echter om een esthetische upgrade zodat het ook voor de komende jaren van waarde kan zijn voor het centrumaanzicht, a.s.r. real estate en de nieuwe gebruikers.

Als design & buildpartner zijn wij daarom in 2019 betrokken bij het ontwerpen en engineeren van een geheel nieuwe buitengevel aan dit voormalige ABN Amro kantoor. Na het afronden van deze fase wordt het ontwerp van Bakers Architecten nu door ons gerealiseerd. Daarbij vervangen wij de oude gevel voor nieuwe aluminium kozijnen en Nelith gevelbekleding. Door een zorgvuldig ontworpen vakverdeling wordt een grotere transparantie gerealiseerd terwijl het karakteristieke lijnenspel van het pand gewaarborgd blijft.

Duurzaamheid en logistiek

Gevelupdate Daalsesingel

Bij het ontwerpen van de nieuwe gevel is veel aandacht uitgegaan naar het verder verbeteren van de BREEAM-score en het borgen van het energielabel A. Door de inzet van onder andere PV-panelen en sedumdaken wordt verder invulling gegeven aan de duurzaamheidsambitie die a.s.r. real estate heeft met dit kantoorpand.

Omdat dagelijks duizenden fietsers het pand passeren, op weg naar de grootste fietsenstalling van Nederland, is bij het bepalen van de werkmethodiek steeds aandacht geweest voor het waarborgen van een veilige verkeerscirculatie. Door het realiseren van een tijdelijke fietstunnel borgen we de veilige doorgang van fietsverkeer én de voortgang van de gevelwerkzaamheden.

Opdrachtgever a.s.r. real estate heeft namens het ASR Dutch Mobility Office Fund een huurovereenkomst voor het 8.254 m2 tellende kantoorpand gesloten met Spaces.

Bron overige afbeelding: Google Maps en Vastgoedmarkt

Samen naar CO2-neutrale woningen

Van gas los, CO2-neutraal tot NOM. De bebouwde omgeving vraagt om een duidelijke verduurzamingsambitie om het streven naar een nagenoeg klimaatneutraal Nederland in 2050 te behalen. Wat betekent dat voor de vastgoedstrategie van vandaag?

Voor veel van onze opdrachtgevers is Aalberts onderzoek- en realisatiepartner voor die omvangrijke opgave. Er zijn drie zaken die in elke dialoog over verduurzamen naar voren komen:

1. Nu gasloos of in de toekomst?

De uitwerking van de Label-B maatregelen zijn nog in uitvoering terwijl de vraag zich aandient of woningen direct gasloos gemaakt dienen te worden. Dit heeft niet alleen invloed op de uit te voeren technische maatregelen, maar ook op huurdersbereidheid en daarmee de huurdersparticipatie.

2. No regret

Bij alle verduurzamingsopdrachten moet rekening gehouden worden met het toekomstscenario van CO2-neutraal. Want hoe zorg je dat de aanpassingen die je maakt, naderende duurzaamheidsontwikkelingen versterken en niet in de weg staan? Te behalen isolatiewaarden en wel of geen balansventilatie bepaalt voor een groot deel de toekomstige uitbreidingsmogelijkheid richting CO2-neutraal. Welke maatregelen kunnen nu uitgevoerd worden, zonder een toekomstige upgrade te dwarsbomen? Dat vraagt een integrale benadering en inzicht in exploitatiescenario’s.

3. Een warme jas

Bij het verduurzamen van woningen is het isoleren van de buitenschil (‘een warme jas’) een belangrijke stap. Ook in de Aedes-scenario’s vormt dit een belangrijk ankerpunt. Maar wat als het bezit een rijksmonument is en de standaard aanpak niet toepasbaar blijkt? Welke maatregelen kunnen wel uitgevoerd worden in bewoonde staat en wat zijn de mogelijkheden als het complex uit niet aaneengesloten bezit bestaat?

Door het gericht meedenken met en het adviseren van onze opdrachtgevers, vinden we oplossing die recht doen aan huidige en toekomstige eisen. Oplossingen die technisch en financieel haalbaar zijn en die kunnen rekenen op draagvlak van huurders. Zo komen we samen tot een toekomstbestendige en rendabele woningvoorraad.

Start realisatie de Orchidee

Voor het renovatie- en nieuwbouwontwerp van de Orchidee in Hilversum is de onherroepelijke omgevingsvergunning afgegeven nadat eerder de Commissie Welstand en Monumenten goedkeuring gaf aan het ontwerp. De werkzaamheden op het terrein van het voormalige verpleeghuis aan de Orchideestraat-Neuweg zijn gestart.

Na de ondertekening van de design & build opdracht met Dudok Wonen vorig jaar, is er door ons ontwerpteam gewerkt aan een plan dat de Orchidee van cultureel erfgoed, duurzaam cultureel erfgoed maakt. De directiewoning, voormalige verpleegbarakken en bijgebouwen van de Orchidee zijn namelijk gemeentelijk monument. Deze panden worden gerenoveerd tot appartementen en door de aanvulling van nieuwbouw, realiseren we in totaal 30 sociale huurappartementen. De nieuwbouw voegt zich harmonieus bij de bestaande gebouwen.

Hoge duurzaamheidsambitie

Dudok Wonen zet zich met heet project in voor duurzame, betaalbare sociale huurwoningen. De monumentale panden worden teruggebracht naar de oorspronkelijke bouwvorm waardoor de gebouwen in ere worden hersteld. Alle appartementen worden gasloos door de inzet van bodemwarmtepompen. Het compacte nieuwbouwcomplex wordt door extra duurzaamheidsmaatregelen bovendien bijna energieneutraal.

Afbeelding: impressie beoogde resultaat de Orchidee.

Drie weetjes over Villa Lotta

In Diemen zijn de werkzaamheden op de bouwplaats van Villa Lotta in volle gang. Dit nieuwbouwproject bestaat uit 15 grondgebonden woningen en is een samenwerking met Did Vastgoedontwikkeling. Drie andere weetjes over dit project en een update van de werkzaamheden.

1. Wonen op een ‘eiland’

Villa Lotta bevindt zich op een bijzondere plek in nieuwbouwwijk Plantage De Sniep. Het terrein is een intiem ‘eilandje’ dat aan drie zijden omringd is door water. De oriëntatie van de woningen is naar buiten gericht, waardoor het eilandgevoel wordt versterkt. De achtertuinen grenzen aan een besloten binnenterrein, wat zorgt voor een beschermde en kindvriendelijke woonomgeving.

2. Comfortabel en ruim

De toekomstige bewoners van Villa Lotta hebben straks veel leefruimte. De verschillende typen woningen die in het plan te vinden zijn hebben woonoppervlaktes van 135 m2 tot 170 m2. De woningen worden hoogwaardig afgewerkt en beschikken over 3 tot 5 slaapkamers.

3. Energiezuinig

Villa Lotta is goed voorbereid op de toekomst. De woningen worden gasloos en zeer energiezuinig opgeleverd, voorzien van een warmtepomp en een groot aantal PV-panelen.

Update werkzaamheden Villa Lotta

Week 13 2020: De bouw van het project bevindt zich in de volgende fase. Vorige week zijn de eerste dakkappen geplaatst. Vanaf nu gaat er elke week per blok een dakkap op. Daarna starten we met het aanbrengen van de dakpannen en het plaatsen van de binnentrappen. De binnenwanden en de rest van de afbouw sluit daarop aan.

Week 14 2020: De dakkappen van bouwnummer 1, 2 en 3 zijn geplaatst. De dakpannen liggen klaar om gelegd te worden. De binnenafbouw gaat nu starten.

DOK320 in verkoop

In Lelystad realiseren wij in samenwerking met LATEI 28 nieuwbouwwoningen. Het project draagt de naam DOK320 en bevindt zich in deelgebied het Olmenkwartier van de nieuwe woonwijk Warande.

DOK320 omvat 18 rijwoningen en 10 twee-onder-een-kapwoningen. Bij de bouw van de woningen wordt gebruikgemaakt van het Aalberts Doordacht Wonen-concept. De woningen staan op ruime kavels en de afwisselende gevelbeelden geven de buurt karakter. 

De eerste koopovereenkomsten met toekomstige bewoners zijn inmiddels bij de makelaar ondertekend. Meer informatie over DOK320 en de woningen is te vinden op de projectwebsite.

Aan de getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten ontleend worden.

Mendix Rotterdam

In gebouw De Rotterdam realiseren wij de uitbreiding van het kantoor van softwareontwikkelaar Mendix in opdracht van CBRE. Een casco verdieping voorzien wij van de benodigde bouwkundige voorzieningen, waarna deze verdieping door middel van een trap wordt gekoppeld aan de onderliggende verdieping die momenteel al in gebruik is.

Sparing voor trap

Op de zesde verdieping transformeren wij het bestaande casco om naar een luxe kantoorverdieping voor Mendix. Onze werkzaamheden bestaan uit het plaatsen van metalstudwanden, verschillende soorten plafonds, een computervloer, akoestisch spuitwerk en het nodige tegel- en schilderwerk. De verdiepingshoogte van ca. 6 meter maakt de etage zeer ruimtelijk en industrieel.

Om de zesde verdieping met de al in gebruik zijnde vijfde verdieping te koppelen, is er een sparing van 4,8 x 4,8 meter in de betonvloer gerealiseerd. Binnenkort wordt een speciaal ontworpen stalen trap ingehesen en gemonteerd.

De Rotterdam

De Rotterdam biedt onderdak aan een tal van organisaties zoals retail, een hotel, appartementen en kantoren. Met de uitvoering van de werkzaamheden is er dan ook te allen tijde rekening gehouden met de andere gebruikers van het gebouw. Zo hebben we de uitsparing voor de trap gerealiseerd in de periode tussen kerst en oud en nieuw. Toen was er namelijk weinig bezitting en kon de overlast worden geminimaliseerd.

De Rotterdam is voor ons niet onbekend, eerder realiseerden wij hier al het hoofdkantoor van MediaMarkt met een spectaculaire inhijs actie van de trappen.

Vervolg raamovereenkomst Dudok Wonen

Voor woningcorporatie Dudok Wonen startten wij vorig jaar een grootschalig verduurzamingsplan voor bestaande woningen verspreid door het Gooi. De handtekeningen voor het tweede deel van de overeenkomst zijn in week 2 van 2020 gezet. Het gaat hierbij om 119 woningen die worden verduurzaamd.

Onder het eerste deel van de raamovereenkomst vielen 205 woningen. Het doel van de verduurzamingswerkzaamheden is het verbeteren van het wooncomfort voor de huurders en het toekomstbestendig maken van de vastgoedportefeuille van Dudok Wonen. De woningen worden in bewoonde staat verregaand geïsoleerd. In samenspraak met Dudok Wonen wordt er een planning opgesteld die zo goed mogelijk aansluit bij de natuurlijke onderhoudsmomenten van de woningen.

Benieuwd naar drie andere details over de raamovereenkomst? Lees dan het eerder gepubliceerde artikel Raamovereenkomst verduurzamingsplan Dudok Wonen.

Ondertekening door Cor Broekhuizen (directeur bouw bij Aalberts) en Robert Jan Sliep (directeur woonbedrijf bij Stichting Dudok Wonen)

Volgende fase werkzaamheden Bloemenbuurt

Al ruim 500 woningen in de Hilversumse Bloemenbuurt zijn door ons gerenoveerd en / of verduurzaamd. Momenteel zijn wij opnieuw actief betrokken bij het toekomstbestendig maken van de buurt. Een update van onze werkzaamheden voor dit nieuwe project.

1. Huidige werkzaamheden

In de Bloemenbuurt zijn wij momenteel werkzaam voor woningcorporatie de Alliantie. 208 (rijks) monumentale woningen worden ingrijpend gerenoveerd aan de binnen- en buitenzijde in combinatie met verduurzamingswerkzaamheden. De werkzaamheden leveren de bewoners in de toekomst meer wooncomfort op.

De woningen zijn opgedeeld in fases en in 2019 hebben wij twee fases afgerond. Momenteel wordt de benodigde buurtparticipatie van 70% procent voor de volgende fase opgehaald.

2. Ondersteuning voor bewoners

Om de bewoners te begeleiden en te informeren over en tijdens de werkzaamheden, hebben de bewoners één vast contactpersoon in de vorm van een woonconsulent. De woonconsulent is regelmatig aanwezig in de wijk en houd ook spreekuren. Zij is de schakel tussen de bewoners en De Alliantie. Volgens voorman Remko Versluis zorg dit voor korte lijntjes met de opdrachtgever. Remko: ‘Het is heel fijn dat we kunnen sparren met de Alliantie als we ergens tegenaan lopen. We kunnen hierdoor snel schakelen wat zorgt voor duidelijkheid en tevreden bewoners.’

3. Betrokkenheid buurt

Dat wij inmiddels een bekend gezicht zijn in de wijk, blijkt uit de betrokkenheid van de buurtbewoners. Zo zijn in de keet diverse items te vinden die zijn langsgebracht door buurtbewoners om van de keet een ‘thuis’ te maken. Zo hangen er verschillende schilderijen en een koekoeksklok aan de muur. Ook aan de nodige vitaminen wordt door de buurt gedacht. Een buurvrouw brengt vaak mandarijnen langs.

Mochten buurtbewoners een vraag of opmerking hebben, dan kunnen ze altijd de keet binnenstappen.

Deze straat laat goed het resultaat zien. De woningen links zijn al gerenoveerd en verduurzaamd. De woningen aan de rechterkant nog niet.

Entreepaviljoen Beth Haim

In opdracht van de Stichting Cultureel Erfgoed Portugees Israëlietische Gemeente (CEPIG) realiseren wij een nieuw entreepaviljoen voor Beth Haim, de Portugees-Israëlietische begraafplaats in Ouderkerk aan de Amstel. De documenten voor deze unieke opdracht zijn 10 december jl. ondertekend.

Beth Haim is de oudste Joodse begraafplaats van Nederland. Al bijna 400 jaar worden de leden van de Amsterdamse Portugees-Joodse gemeente hier begraven. Met het entreepaviljoen wil Beth Haim onder andere bezoekers een introductie bieden over de geschiedenis van de Portugees-Joodse gemeente van Amsterdam en over de begraafplaats.

Unieke opdracht met speciale materialen

Aalberts is door CEPIG benaderd voor het realiseren van het entreepaviljoen. Deze opdracht verdient onze aandacht en toewijding omdat de stichting met erg veel overgave en betrokkenheid al langere tijd bezig is om dit plan te realiseren. Daarnaast betreft het een spraakmakend ontwerp met enorm veel aandacht voor detaillering, een mooie uitdaging voor onze vakmensen.

Het ovaalvormige gebouw krijgt een ruwe buitenkant van opengebroken stenen. Aan de binnenkant worden er stenen gebruikt die wit zijn geglazuurd door Koninklijke Tichelaar. Het eikenhouten dak heeft een rond daklicht waardoor een verbinding met de lucht wordt gemaakt. De werkzaamheden op de locatie starten nog voor het einde van 2019.

Impressies entreepaviljoen:

Ondertekening 10 december 2019
Contact