Aalberts onthult innovatieve trap- en techniekmodule voor duurzamere en snellere bouw

Op dinsdag 16 mei heeft Patrick Peet, directeur realisatie, op feestelijke wijze een acht meter hoge trap- en techniekmodule onthult.

De module wordt straks toegepast in alle Doordacht nieuwbouwwoningen van Aalberts. Alle techniek en leidingen zijn prefab in deze module verwerkt, waardoor er duurzamer, sneller en efficiënter gebouwd kan worden.

Door de modules onder gecontroleerde omstandigheden te bouwen in de fabriek, en in zijn geheel in de casco’s te hijsen, zijn er minder vervoersbewegingen nodig en is er minder materiaalverlies. Bovendien zijn de werkomstandigheden optimaal waardoor de kwaliteit maximaal is.

Unieke samenwerking

In 2021 is Aalberts gestart met de ontwikkeling van deze module. In samenwerking met partners Breman, Van Houwelingen Hout en De Vries Trappen is het idee uitvoerig getest en verder uitgewerkt. Patrick Peet: De onthulling van deze module is een bekroning op de goede samenwerking tussen alle partijen. Ik ben er trots op dat we samen tot een uniek en duurzaam product gekomen zijn dat echt het verschil gaat maken op de bouwplaats!

Contracten Rengerswetering eiland 5 getekend

Op donderdag 11 mei tekenden de gemeente Bunschoten, woningcorporatie G&O, BPD en Aalberts de overnamecontracten voor Rengerswetering Eiland 5.

Het tekenen van de contracten maakt het mogelijk om hier samen met BPD Ontwikkeling woningen te realiseren. Zo’n 83 huurappartementen plus nog eens 30 betaalbare rijwoningen in de koopsector.

Verschillende doelgroepen

Net als op de andere eilanden biedt het plan ruimte aan allerlei doelgroepen. Starters en doorstromers voor zowel koop als huur komen aan bod. Maar ook aan senioren is gedacht. Niet alleen door realisatie van appartementen, maar ook met een aantal levensloopbestendige rijwoningen die in het plan zijn opgenomen.

Aanmelden voor de koopwoningen

Inmiddels wordt er al gewerkt aan de voorbereidingen om het gebied bouwrijp te maken. En worden er plannen gemaakt voor de nieuwe woningen. De architecten zijn geselecteerd en gestart met de ontwerpwerkzaamheden. De start van de verkoop van de eerste woningen is gepland in het eerste kwartaal van 2024. Maar belangstellenden die op de hoogte willen blijven, kunnen zich alvast vrijblijvend aanmelden via www.nieuwbouwrengerswetering.nl.

Aalberts gaat bouwen in Lelystad

Aalberts gaat 14 eengezinswoningen realiseren in de Lelystadse wijk Warande. De woningen van circa 119 m2 hebben drie ruimte slaapkamers en een zolder.

De ontwikkeling is in handen van Aalberts & LATEI (de Beeckhof BV). Voor zowel de ontwikkeling als de realisatie werd op 16 maart 2023 een overeenkomst getekend. Het streven is om de woningen in het eerste kwartaal van 2024 aan de nieuwe bewoners op te leveren.

Martine Visser, directeur-bestuurder Centrada: “We zijn blij dat we in het woongebied Klein Nooten op vrij korte termijn 14 ruime eengezinswoningen kunnen realiseren. Dit is een mooie aanvulling op het al aanwezige sociale woningaanbod in de wijk Warande.”

Cor Broekhuizen, directeur Aalberts Bouw: “Door gebruik te maken van onze Doordacht conceptwoningen konden we in zeer korte tijd alle wensen van Centrada verwerken in een definitief ontwerp. Met vertrouwen kijken we uit naar een voorspoedige bouw en een snelle en geslaagde oplevering.”

Luxe uitstraling en hoog afwerkingsniveau

De 14 nieuwe eengezinswoningen van Centrada komen in het woongebied Klein Nooten en worden verdeeld over twee blokken van zeven woningen. Centraal gelegen in de wijk, in een groene omgeving met een dorps karakter. De woningen krijgen een luxe uitstraling en een hoog afwerkingsniveau. Duurzame bouw, houten gevelbekleding gecombineerd met metselwerk, groendaken op de bergingen en hoogwaardige erfafscheidingen zijn enkele bijzondere kenmerken van dit project. De huurprijs ligt bij de eerste verhuring naar verwachting rond de € 800,00, exclusief servicekosten.

Belangstellenden

Inschrijven kan via www.centrada.nl/inschrijven.

Aalberts tekent contract voor renovatie woningen Beukenhof

Samen met Inovum tekent Aalberts een contract voor de renovatie en uitbreiding van de woningen in de Beukenhof in Loosdrecht.

De opdracht bestaat uit de renovatie en uitbreiding van de woningen voor de doelgroep Psychogeriatrie (dementie). Hiermee wordt een moderniseringsslag uitgevoerd en worden er extra kamers gerealiseerd.

Kamers met eigen karakter

De woningen aan de achterzijde van de Beukenhof worden omgeven door de mooie en ruime tuin met vijver. Hier wonen op dit moment 6 of 7 bewoners met een psychogeriatrische achtergrond op een woning. Zij delen een gezamenlijke woonkamer die met de renovatie groter wordt. Iedere woonkamer krijgt een geheel eigen karakter. In een werkgroep met een vertegenwoordiging van familielieden van bewoners, medewerkers en stylisten werden thema’s gekozen; Lucht en Water, Natuur, Modern, Klassiek. Dit komt tot uiting in de kleuren en materialen waarbij zorgvuldig werd gekeken naar wat deze doelgroep als prettig en comfortabel ervaart.

Met de grotere woonkamers worden ook extra slaapkamers gerealiseerd. Naast de renovatie aan de woningen wordt er een nieuwe snoezelruimte ingericht en een ruimte met een relaxatiebad. Zowel de snoezelruimte als het relaxatiebad zijn mogelijk gemaakt door sponsors, waaronder de Diaconie kerk Loosdrecht, De Stichting Loosdrecht, Stichting Roelsefonds en een anonieme gift.

De werkzaamheden zijn gestart

We zijn inmiddels begonnen aan de voorbereidende werkzaamheden. Patrick Peet: ‘wij zijn blij met de renovatie van de Beukenhof een bijdrage te kunnen leveren aan een fijne en veilige woonomgeving voor deze kwetsbare doelgroep’. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en in delen opgeleverd. Zo wordt de overlast zoveel mogelijk beperkt. We verwachten in de eerste maanden van 2024 de laatste bouwkundige werkzaamheden af te ronden.

Start bouw Operaplein

De bouw van het Operaplein in de wijk Schuilenburg in Amersfoort is gestart. De oude woningen, winkels en de supermarkt maken plaats voor zestig nieuwe huurwoningen, een buurtruimte en een nieuwe Hoogvliet supermarkt.

Op 8 februari verrichtten Astrid Janssen (wethouder gemeente Amersfoort), Joan van der Burgt en Jan van Barneveld (directie de Alliantie), Riny Kouwer (directeur Hoogvliet Beheer) en Cor Broekhuizen (directeur Aalberts) de officiële handeling. Zij plaatsten een eerste kolom netjes op zijn plek op de bouwplaats.

Vernieuwing Operaplein

‘Het Operaplein was toe aan vernieuwing’, vertelt Astrid Janssen. ‘De winkels en de speeltoestellen op het Operaplein maken plaats voor een nieuwe Hoogvliet supermarkt, een buurtruimte, met daarboven twintig sociale huurappartementen en veertig middeldure huurappartementen. Ook de inrichting van de openbare ruimte van het Operaplein vernieuwen we.’
In goede samenwerking met Blauwhoed en Steenhuis Bukman Architecten is dit plan ontwikkeld door de Alliantie Ontwikkeling b.v. Aalberts neemt de bouw voor haar rekening.

De appartementen

‘Er komen huurappartementen in verschillende prijscategorieën,’ licht Joan van der Burgt toe. ‘De sociale huurappartementen zijn tweekamerappartementen en de middeldure huurappartementen zijn driekamerappartementen.’
Naast de nieuwbouw van appartementen en supermarkt wordt ook het Operaplein opnieuw ingericht met ruimte voor circa honderd parkeerplaatsen en een groene inrichting. Wethouder Astrid Janssen: ‘Het Operaplein is en blijft het hart van de wijk. Ook na de vernieuwing. Een aantrekkelijke en leefbare plek waar buurtbewoners graag naar toe gaan voor de dagelijkse boodschappen. Waar het fijn is om te zijn, elkaar te ontmoeten en te wonen.’

Duurzaamheid

‘Het gebouw wordt hoogwaardig geïsoleerd,’ aldus Cor Broekhuizen. ‘Voor de verwarming en koeling van de woningen wordt gebruik gemaakt van een duurzaam collectief energiesysteem, warmtepompen gekoppeld aan Dry Coolers als energiebron die warmte en kou onttrekken uit de lucht. Hierdoor wordt er geen gebruik gemaakt van bodemenergie. Het systeem is 100% gasloos. Het hele dak komt vol met zonnepanelen waarvan de opbrengst zoveel mogelijk naar de bewoners gaat. Het project voorziet daarnaast in maatregelen die een positieve invloed hebben op de duurzaamheid en biodiversiteit door een groene daktuin en voorzieningen voor waterberging.’

Planning

Als alles volgens planning gaat, staat de oplevering gepland voor het vierde kwartaal 2024.

Henri Plezier aangesteld als directeur Aalberts Ontwikkeling

Per 1 januari 2023 is Henri Pleizier aangesteld als directeur van Aalberts Ontwikkeling.

In de afgelopen jaren heeft Henri een belangrijke bijdrage geleverd aan de groei van het ontwikkelingsbedrijf binnen Aalberts. In zijn nieuwe rol zal hij dit voortzetten en verder uitbouwen.

Door strategisch posities te verwerven, slaagt Aalberts Ontwikkeling erin om mooie projecten te ontwikkelen en te bouwen aan een betere leefomgeving. Door de combinatie van ontwikkelen en bouwen is Aalberts in staat betaalbare en duurzame woningen en zorgcomplexen te realiseren.

Henri Pleizier: ‘In een wereld waarbij thema’s als circulariteit, klimaatadaptatie, energie en CO2-reductie centraal staan is het cruciaal om in een zo vroeg mogelijk stadium de juiste keuzes te maken. Hierbij is intensieve samenwerking de kracht van Aalberts. Samen met het ontwikkelteam ga ik mij hier de komende jaren volop voor inzetten.’

Heeft u nog een leuke ontwikkeluitdaging? We denken graag mee! Neem contact op met Henri Pleizier via 088 788 85 10.

Collega voor de klas

Kinderen enthousiast maken over duurzaamheid? Voor onze collega Lotte geen probleem!

Ze ging langs bij oud-collega Iris, die tegenwoordig voor de klas staat. De kinderen dachten na over hoe het huis van de toekomst eruit zou moeten zien. De klas was erg enthousiast en stelden heel veel goede vragen.

Start funderingswerkzaamheden Operaplein

Eind oktober zijn op het Operaplein in de gemeente Amersfoort de funderingswerkzaamheden begonnen.

Hierbij wordt een speciale funderingspaal toegepast. Er wordt een holle buis (boorschacht) trillingvrij en geluidsarm de grond in geboord. Vervolgens wordt daar een prefab betonpaal in gehesen. Hiermee combineren we het beste van twee systemen. Zo ervaart de buurt zo min mogelijk overlast.

Workshop project Eureka

Onlangs organiseerden we samen met LATEI een workshop.

Geïnteresseerden in project Eureka Nieuwegein konden meedenken over het ontwerp en de indeling van de toekomstige woonhuizen. We ontwikkelen hier in totaal 25 woningen en 27 appartementen. Geïnteresseerd? Bekijk dan de website: https://lnkd.in/exm69tX4

Herfst op Monnikenberg Hilversum

Zo tussen de herfstkleuren en met nieuw rieten dak ligt klooster De Stad Gods er prachtig bij.

We zijn druk bezig met de renovatiewerkzaamheden van dit schitterende pand.

Start verkoop De Meyster in Soesterberg

Gisteren was de start verkoop van De Meyster in Soesterberg. Een ouderwets gezellige en drukbezochte avond.

Een half uur voor de officiële start kwamen de eerste geïnteresseerden voor het nieuwbouwproject al binnen.

De Meyster bestaat uit 43 woningen. Dankzij de ligging rond een parkachtig binnengebied kijk je vanuit de meeste woningen zo de natuur in, maar ben je ook in een mum van tijd in het nieuwe dorpshart. Meer informatie over het project en de energie zuinige & gasloze woningen vind je hier:

Start bouw Operaplein Amersfoort

De bouw op het Operaplein is van start gegaan!

De winkels en het speelveldje maken plaats voor 60 appartementen en een grote supermarkt. Een mooie (her)ontwikkeling in de Gemeente Amersfoort.

De woningen worden gebouwd in opdracht van de Alliantie Ontwikkeling B.V. en de supermarkt in opdracht van Hoogvliet Beheer B.V.

Contact