Aalberts sponsort het STIP-bos

Aalberts levert graag een bijdrage aan een duurzame wereld. Om die reden maken wij voor onze projecten gebruik van FSC-gecertificeerd hout. Maar ook in Nederland zijn er initiatieven voor het duurzaam beheer van hout, een daarvan is het STIP-bos.

Behouden van bos

Als bouwer gebruiken we veel hout en dan wil je natuurlijk wel dat dit hout een goed keurmerk heeft. Het is belangrijk dat er niet alleen bomen gekapt worden, maar ook geplant. Hiervoor is naast het STIP-bos ook het STIP-certificaat in het leven geroepen. STIP is een certificatieregeling voor bedrijven die alleen verantwoord geproduceerd hout gebruiken afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Het STIP-bos is een nieuw duurzaam, door Staatsbosbeheer, beheerd bos. Een bos waar ruimte is voor verantwoord kappen en structurele hergroei.

Voor elk buitenkozijn een boom

Aalberts en Helwig werken samen met STIP en Staatsbosbeheer. Voor elk toegepast buitenkozijn wordt er een boom gekocht en geplant. Vervolgens onderhoudt de bos- en natuurbeheerder het bos. Staatsbosbeheer gaat komende jaren 5.000 hectare extra bos realiseren. Deze realisatie komt tot stand in de vorm het opknappen van bestaande bossen, compensatie van verdwenen bos, duurzaam houtgebruik en dus de aanleg van het STIP-bos.

Het bos groeit met 353 bomen

Door de toepassing van houten kozijnen voor het project FIER in Bunschoten-Spakenburg hebben we bijgedragen aan dit initiatief en zijn er maar liefst 353 bomen geplant.

Start bouw 24 woningen Rengerswetering Eiland 4 Bunschoten-Spakenburg

Op donderdag 28 oktober is de bouw van project Fier in de gemeente Bunschoten-Spakenburg gestart, dit zijn de eerste 24 woningen op Rengerswetering Eiland 4.

Henri Pleizier overhandigde namens Aalberts voor deze gelegenheid een waardecheque aan wethouder Van Barneveld voor een bijenhotel in het wijkpark. Een passend cadeau bij het duurzame karakter van deze nieuwe wijk.

Uitbreidingswijk Rengerswetering

Fier bevindt zich op het vierde eiland van de uitbreidingswijk Rengerswetering. Een eiland waar naast woningbouw ook voorzieningen worden gerealiseerd zoals een basisschool, supermarkt en horecagelegenheid. Daarnaast wordt hier het wijkpark aangelegd met natuurlijke speelvoorzieningen en fiets- en voetverbindingen.

Goede samenwerking

Wethouder Van Barneveld sprak zijn bewondering uit over de voortvarende aanpak van deze ontwikkeling. In februari van dit jaar is de koopovereenkomst gesloten tussen de gemeente en Aalberts. Door een goede samenwerking en snelle verkoop is het gelukt om binnen acht maanden te starten met de bouw van de woningen. Waarbij alle woningen zijn verkocht aan inwoners van Bunschoten-Spakenburg.

Bijdrage aan de biodiversiteit

In het project zijn een groot aantal gevels voorzien van nestkasten. In het kader van natuurinclusief bouwen wordt daarmee een passende bijdrage geleverd aan de biodiversiteit in de wijk. Ook de toekomstige bewoners hebben een vogelhuisje, vlinderkastje en insectenhotel ontvangen. Kortom, alle soorten bewoners zijn welkom op eiland 4.

Doordacht Wonen concept

De woningen worden gebouwd op basis van het Aalberts Doordacht concept. Bij dit innovatieve bouw concept staan efficiency en energiebesparing centraal. Het concept voorziet in moderne, energie-efficiënte woningen die uitblinken in comfort en duurzaamheid.

Buro Lou blaast oude politiekantoor nieuw leven in

Eind 2019 is door Aalberts & Did het oude politiekantoor in Bilthoven aangekocht om te ontwikkelen tot een woningbouwlocatie. Sinds de zomer van 2020 verzorgt Stichting LOU (Leegstand Oplossers Utrecht) het leegstandbeheer van het kantoor.

Onder de naam Buro Lou trokken ruim 55 lokale ondernemers en kunstenaars in het pand om een ontmoetingsplek te creëren voor alle inwoners van De Bilt en Bilthoven. Door Corona liet de feestelijke opening even op zich wachten, maar sinds zaterdag 9 oktober 2021 is Buro Lou ‘officieel’ open voor tijdelijk gebruik.

‘Spannend’ initiatief

De feestelijke handeling bestond uit het planten van bloembollen door Simon van Dommelen van LOU, Carlijn Buts van Aalberts & Did en wethouder Dolf Smolenaers van de gemeente De Bilt. In de toespraken viel verschillende keren het woord ‘spannend’. Spannend of dit initiatief zou landen in Bilthoven. Of er voldoende gebruikers voor het gebouw te vinden waren. En spannend voor de gemeente om het tijdelijk gebruik op de juiste wijze te vergunnen. Inmiddels groeit en bloeit Buro Lou en is iedere vierkante meter in gebruik. Zo komt een verlaten plek weer tot leven en wordt er waarde toegekend aan een gebied dat wacht op ontwikkeling.

Buurtinitiatieven

Een van de belangrijke pijlers van LOU projecten is het ondersteunen van lokale initiatieven en buurtprojecten. Alle gebruikers zetten zich in om iets te betekenen voor omwonenden. In ruil hiervoor maken zij gebruik van een betaalbare werkruimte. Buro Lou is hierdoor ontpopt tot een bruisende plek, voor en door bewoners. Door COVID-19 moesten evenementen en buurtinitiatieven voorlopig wachten, maar daar komt snel verandering in.

Multifunctioneel programma

Er is bijvoorbeeld in samenwerking met de gemeente een ontheffing gerealiseerd voor kleinschalige tijdelijke horeca en een micro-bakkerij. Ook mogen een aantal enthousiaste ‘bewoners’ hun geluk beproeven met een yoga en meditatie studio onder de naam “Bij Lou”. Verder huisvest het pand onder andere een fietsenmaker, kunstenaars, een keramiek-studio, diverse coaches, websiteontwerpers en een muziekschool.

In de oude ME-Loods op het achter terrein organiseert Stichting Watdajel een cultureel ontmoetingscentrum. Met ruimte voor besloten evenementen, workshops, vergaderingen en een buurt-bioscoop. Buro Lou werkt samen met de diverse buurtverenigingen en wijkraad de Leijen en zet samen met hen buurtinitiatieven op zoals insectenhotels, hondenpoep bordjes, een buurttuin en een educatief project rondom een circulaire kippenren.

Meer informatie over Buro Lou en de activiteiten die de organisatie organiseert vind je op de website www.burolou.nl en via Instagram en Facebook.

De Raad heeft op 30 september de ruimtelijke randvoorwaarden voor het nieuwbouwplan vastgesteld. Hierdoor gaat de ontwikkeling naar een volgende fase. De ruimtelijke randvoorwaarden vormen de basis voor het verdere ontwerp van de toekomstige gebouwen.

Aalberts Event 2021

Omdat de festiviteiten in 2020 niet door konden gaan, is er extra uitgekeken naar het Aalberts Personeelsevent 2021. Op een mooie, zonnige dag in september verzamelen de Aalberts collega’s (met partner) zich in Loosdrecht. Op naar locatie onbekend.

Expeditie Loosdrecht

Al snel blijkt dat we voor het uitje niet ver van ‘huis’ hoeven. Op nog geen tien minuten afstand worden we feestelijk ontvangen door het personeel van Finley Het Witte Huis. Vanaf deze prachtige plek aan het water starten we het dagprogramma: Expeditie Loosdrecht. Varen van eiland naar eiland over de Loosdrechtse Plassen, met activiteiten als boomstammen gooien, zalm roken, vuur maken en insecten eten. (Bijna) iedereen durfde de uitdaging aan te gaan.

Spectaculaire watershow

Eenmaal terug bij Finley staat de borrel klaar en wordt iedereen verrast met het optreden van Johnny & the gangsters of love. Tijdens een goed verzorgd diner wordt er een spectaculaire flyboard show op het water geven door Flyboarder Bo. Onder het genot van een drankje, de ‘tunes’ van DJ Robert en op de achtergrond de ondergaande zon, kunnen wij terugkijken op een heerlijke dag.

Kortom, een geslaagd Aalberts Event 2021! Genieten jullie (opnieuw) mee met Expeditie Loosdrecht? 

Wil jij hier volgend jaar ook bij zijn? Kijk op dan op onze vacaturepagina.

Oplevering eerste woningen Hoevelaken

Ondanks de regen was het een feestelijke morgen op Woonpark Hoevelaken. Op 12 oktober 2021 zijn de eerste twaalf woningen van deelplan Het Erf door uitvoerder Jan opgeleverd aan Woningstichting Nijkerk.

Gevarieerd aanbod van woningen

Het Erf bestaat uit totaal 73 zeer gevarieerde woningen. Van levensbestendige woningen, rug-aan-rug-woningen, rijwoningen tot vrijstaande villa’s en zelfs een zorgcomplex. Er komen zowel huur- als koopwoningen. De wijk kenmerkt zich door een fijne landelijke sfeer. De woningen hebben een landelijke uitstraling, liggen aan een erf en hebben iets weg van een boerderij.

Bouwteampartner

Aalberts realiseert deze woningen in opdracht van BPD. Het ontwerp komt van Mulleners + Mulleners Architecten. Als bouwteampartner zijn wij vanaf de schetsfase betrokken bij het uitontwikkelen van de 73 woningen.

De komende tijd volgen de overige woningen en kunnen de bewoners gaan genieten van hun nieuwe (t)huis.

Gemeenteraad De Bilt stemt in met ruimtelijke voorwaarden Leyensetuin

Tijdens de raadsvergadering van 30 september 2021 is er door de gemeente de Bilt ingestemd met de ruimtelijke randvoorwaarden van de Leyensetuin in Bilthoven.

Dit besluit is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het voormalige politiekantoor aan de Leyenseweg en de naastgelegen volkstuinen in Bilthoven tot een woningbouwlocatie.

Totstandkoming randvoorwaarden

De gemeente heeft samen met ontwikkelcombinatie Aalberts en Did en het adviesteam van buurtbewoners afgelopen anderhalf jaar samengewerkt aan de totstandkoming van deze voorwaarden. De ruimtelijke randvoorwaarden stellen onder andere de bouwhoogte, het aantal woningen en de architectuurstijl vast.

Diversiteit aan woningen

Er is door de gemeenteraad ingestemd met een plan van drie appartementengebouwen met in totaal 52 appartementen, waarvan 36 in de sociaal en middenhuur. De overige appartementen worden in de vrijesector als huur of koop aangeboden. Daarnaast omvat het plan 16 eengezinswoningen. Alle woningen liggen rond een royale, groene binnenruimte die geschikt is als ontmoetingsruimte voor bewoners en omwonenden.

Wethouder Smolenaers: “We hebben in onze gemeente een groot woningtekort. Er is veel behoefte aan appartementen. Ik ben blij dat er nu een plan is vastgesteld wat betaalbaar is voor de Biltse woningzoekende en past bij waar het meeste behoefte aan is.”

Ontwerp en ontwikkeling gebouwen

Met de vaststelling van de ruimtelijke randvoorwaarden gaat de ontwikkeling naar een volgende fase. De randvoorwaarden vormen de basis voor het verdere ontwerp van de gebouwen. Op verzoek van het adviesteam vormt de jaren ‘30 architectuurstijl van de vorige eeuw de inspiratiebron in de verdere planuitwerking. Deze architectuurstijl sluit aan bij de bebouwing in de directe omgeving.

Vervolg invulling plan

De komende periode worden de voorwaarden vertaald in een bestemmingsplan. In samenwerking met woonstichting SSW wordt onderzocht hoe er invulling wordt gegeven aan de woningbehoefte op dit moment.

Geïnteresseerden voor een koop- of vrijesector huurwoning binnen de Leyensetuin kunnen zich vrijblijvend aanmelden via de website leyenseweg.info.

Oplevering eerste fase OLVG West

In het OLVG locatie West is er door Aalberts de afgelopen maanden hard gewerkt aan de vernieuwing van de entreehal. Een goed functionerende entree die patiëntvriendelijk, open en uitnodigend is.

Hart van het ziekenhuis

De centrale hal is het hart en het visitekaartje van het ziekenhuis. Een plek waar zowel de medewerker als bezoeker binnenkomt en een eerste indruk wordt achtergelaten. De vraag vanuit het stadziekenhuis was het ontwikkelen van een lichte, ruime en gastvrije toegang. Hierbij rekening houdend met binnenklimaat.

Vernieuwd entree

Om dit te realiseren zijn de werkzaamheden van fase 1 verdeeld in drie fases. In de eerste fase werd de rechterkant van de entree verbouwd. Hierbij werd de hellingbaan van het ziekenhuis afgebroken terwijl de ingang operationeel bleef. De linkerkant van de ingang is na de ingebruikname van de rechterkant aangepakt. Als laatste is de oude gevel verwijderd. Aalberts heeft een mooie bijdrage geleverd aan de nieuwe inrichting, waaronder ruime trappen, een glazen gevel en twee snelle, grote liften. De nieuwe entree is modern, licht en goed toegankelijk voor patiënten en bezoekers. Fase 1 is hiermee afgerond.

In de volgende fase wordt de binnenkant van het gebouw aangepakt. Een mooie opdracht, zichtbaar voor zowel de medewerker als bezoeker.

Aalberts en DID ontwikkelen nieuwe woonbuurt in Bilthoven

In samenwerking met de gemeente De Bilt en direct omwonenden ontwikkelen DID en Aalberts een nieuwe woonbuurt aan de Leyenseweg. Op de locatie van het oude politiekantoor in Bilthoven is een woonbuurt in ontwikkeling met een diversiteit aan woningtypen voor verschillende doelgroepen. Het plan omvat een mix van appartementen en eengezinswoningen, maar ook van koop en huur.

Stedenbouwkundige opzet

De stedenbouwkundige opzet is, om in termen van de naastgelegen historische wijk Vogelenzang te blijven, geïnspireerd op het vogelnest principe. Wat inhoudt dat wij de woningen rondom een veilige en groene binnenruimte bouwen. Een plek voor de buurtbewoners om te ontspannen en elkaar ontmoeten. Er is veel aandacht voor duurzaamheid: bestaand groen wordt zoveel mogelijk behouden, met nestelplekken voor vogels en vleermuizen. Ook wordt er onderzocht wat de beste manier is om het water te infiltreren. De woningen zijn gasloos en we brengen zonnepanelen aan op de daken. Geïnteresseerden voor het nieuwbouwproject kunnen zich aanmelden via leyensweg.info

Tijdelijke invulling

Om de nieuwe woonbuurt alvast op de kaart te zetten is Buro Lou ingeschakeld om het gebouw en het terrein te beheren. Zij laten het gebied nu al bruisen. Er is in het voormalig kantoor een lunch en borrel-café gestart onder de naam House Of TOAST. In de oude gevangenis zit een heuse micro-bakkerij genaamd De Bakkert in De Bajes. En de voormalige ME-Loods is in gebruik door Kunststichting Watdajel.

Met behulp van een programmaraad wordt de maatschappelijke en culturele programmering vormgegeven. Zo geeft Buro Lou alle ruimte aan lokale initiatieven. Een plek voor ontmoeting en verbinding, een plek voor iedereen.

Het vervolg

Na een intensief participatietraject met buurtbewoners is het de verwachting dat de gemeenteraad na de zomer een besluit neemt over het plan. Vervolgens wordt het ontwerp van de woningen gemaakt en zal de bestemmingsplanprocedure doorlopen moeten worden. In de tussentijd (in ieder geval tot de zomer van 2022) kunt u voor allerlei leuke activiteiten terecht bij Buro Lou die het gebied nu alvast nieuw leven inblazen. Geïnteresseerden voor het nieuwbouwproject kunnen zich aanmelden via leyenseweg.info.

Op 5 juli 2021 ondertekenden Did Vastgoedontwikkeling en Aalberts een intentieovereenkomst met Woonstichting SSW voor de ontwikkeling van circa 30 nieuwe sociale- en middenhuur woningen in Gemeente De Bilt.

Verduurzaming Bloemenbuurt afgerond

Door de renovatiewerkzaamheden hebben de gemeentelijke- en rijksmonumentale woningen in de Hilversumse wijk gemiddeld het hoogste energielabel gehaald. Een intensieve samenwerking tussen bewoners, de Alliantie gemeente Hilversum en Aalberts komt hiermee tot een eind.

Flinke onderhoudsbeurt

Na een uitgebreide voorbereiding en 2 jaar hard werken is het dan zover, de renovatiewerkzaamheden in de Bloemenbuurt zijn afgerond. De 208 woningen van de Alliantie hebben een flinke onderhoudsbeurt gehad. In samenspraak met de gemeente Hilversum, afdeling monumenten, is de oorspronkelijke uitstraling van de Gemeentelijke monumenten (gebouwd 1920-1921 in interbellum bouwstijl) teruggehaald en is de uitstraling van de Rijksmonumenten (gebouwd 1911-1912 in eclectische bouwstijl) verder versterkt.

Energielabel A

En het allerbelangrijkste, alle woningen zijn geïsoleerd en hebben gemiddeld een energielabel A gekregen. Met de aangebrachte isolatie neemt het wooncomfort toe en bespaart de bewoner op gasverbruik, waardoor de energierekening daalt. Bij de werkzaamheden is al vooruitgekeken naar de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2050 waarmee de monumenten bijdragen aan een duurzame toekomst. Dit was niet mogelijk geweest zonder de medewerking van bewoners. Er is veel van hen gevraagd, in het bijzonder omdat de bovenverdieping alleen vanaf de binnenkant geïsoleerd kon worden om recht te doen aan het monumentale karakter van de buitenzijde.

Bart Heller, wethouder van gemeente Hilversum; “Dit project in de Bloemenbuurt bewijst het maar weer: verduurzamen en renovatie van monumentale panden gaan prima samen. Het is een feest om te zien met hoeveel zorg en aandacht de Alliantie, in samenwerking met Aalberts en de gemeente, deze arbeiderswoningen heeft verbouwd. Het ziet er prachtig uit!”

Foto artikel door Margot Brakel fotografie

Samenwerkingsovereenkomst Rengerswetering eiland 6 getekend

Na positieve besluitvorming door de gemeenteraad van Bunschoten hebben adjunct-directeur Henri Pleizier, wethouder Huig van Barneveld en ontwikkelingsmanager Dick Boekhout namens BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling op donderdag 3 juni 2021 de samenwerkingsovereenkomst voor het zesde eiland van Rengerswetering getekend.

In de overeenkomst is afgesproken dat de partijen in de gebiedsontwikkeling samen gaan optrekken. Hierbij neemt de gemeente het voortouw in het bouwrijp maken en de inrichting van de openbare ruimte van het nieuwe woongebied. Aalberts Ontwikkeling en BPD zullen op hun beurt in de periode 2025-2028 de woningen ontwikkelen, verkopen en realiseren. Beoogd wordt om weer een gevarieerd woningprogramma aan te bieden, waarmee verschillende doelgroepen worden bediend.

Planning

De komende tijd gaat de gemeente eerst aan de slag met de planvorming voor de eilanden vijf, zes en zeven als geheel. Hierbij zal de eilandenstructuur van het masterplan Rengerswetering verder worden vertaald naar een voorlopig stedenbouwkundig plan. Dit plan gaat dan de basis vormen voor de nadere uitwerking die per eiland zal gaan plaatsvinden, waarbij begonnen wordt met het vijfde eiland. Verder wordt ook gestart met het overleg over de samenwerking met de andere grondeigenaar binnen het plangebied van Rengerswetering eiland zes.

Gevelrenovatie Weteringschans Amsterdam

In opdracht van Bayer-Pensionskasse VVaG renoveert Aalberts momenteel het kantoorpand aan de Weteringschans 109 in Amsterdam. Het project is in bouwteam uitgewerkt, waarbij CBRE namens de opdrachtgever is betrokken als adviseur. Het zes verdieping tellende kantoor inclusief souterrain ligt in het centrum van Amsterdam met prachtig uitzicht op het Rijksmuseum en de Lijnbaansgracht.

In verband met gebreken aan de gevel en verouderde centrale gebouwinstallaties is gevraagd het gebouw te renoveren om de algehele kwaliteit van het gebouw op te waarderen. Het nieuwe gevelontwerp komt van Boparai Associates Architekten. In het bouwteam is het ontwerp door ons uitgewerkt naar een haalbaar en uitvoeringsgereed ontwerp.

Omvangrijke upgrade 

De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit:

  • Renovatie van de zes verdiepingen tellende gevel;
  • Herstelwerkzaamheden op kantoorvloeren na gevelrenovatie;
  • Renoveren van het souterrain tot casco verhuurbare kantoorruimte;
  • Vervanging en renovatie van de centrale E-W-installaties, evenals de liftinstallatie;
  • Esthetische upgrade van de algemene ruimtes;
  • Update van de brandveiligheidsvoorzieningen en -compartimentering;
  • Verduurzaming van het gebouw naar label A.

Uitgekiende aanpak

Het project wordt uitgevoerd door een bouwteam met ruime ervaring in grootschalige renovaties, terwijl de gebruikers aanwezig zijn in het gebouw. Vanuit die ervaring is kennis in huis om te denken vanuit de huurders en op welke manier de overlast voor hen geminimaliseerd kan worden.

Om dit te realiseren is uitgebreid studie gedaan naar logistieke ontsluiting, faseringen en interne verhuismogelijkheden. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, de huurders van de betreffende fase verhuizen tijdelijk naar het gerenoveerde souterrain.  Door het afstemmen van de werkzaamheden en het treffen van uitgebreide gevelvoorzieningen, kan het pand in gebruik blijven terwijl de grootschalige upgrade plaats vindt.

De oplevering van het project is gepland voor begin 2022.

Complete klantfocus met Aalberts Bouw Compact

Vastgoed dient een doel. Of dat nu gaat om het verlenen van zorg, het exploiteren van een winkel of het bieden van een inspirerende werkomgeving. Een verbouwing van dat vastgoed moet een doel versterken. Een verbouwing moet dus zo min mogelijk impact hebben en een zo groot mogelijk resultaat bieden. Dat is precies waar klanten ons voor benaderen.

Samenvoeging expertteams

Per 20 mei 2021 brengen wij onder Aalberts Bouw Compact bv collega’s samen die gewend zijn aan de dynamiek van compacte projecten. Teams die de expertise en ervaring hebben met projecten die snel opstarten. Die samen alles overzien en uitwerken. Compacte teams die daardoor in staat zijn om -onder soms lastige omstandigheden- met alle projectpartner een succesvol resultaat neer te zetten. Voor en met klanten. Met volledige focus op die taak.

Volledige klantfocus

Door meer aandacht te besteden aan de eigenheid van deze projecten en teams zijn we nog beter ingespeeld op de vragen van onze klanten. Binnen Aalberts Bouw Compact beschikken wij namelijk over teams die op elkaar zijn ingespeeld. Met expertise die is afgestemd op de klantvraag. Binnen dit bedrijfsonderdeel staan zij klaar om verder te bouwen aan langdurige relaties.

De teams van Aalberts Bouw Compact werken vanuit onze vestiging in Zeist onder leiding van Adjunct Directeur Marco Verweij. Marco: “De collega’s binnen Aalberts Bouw Compact hebben niet alleen de kennis om projecten samen uit te werken, ze hebben er ook plezier in om daarbij de belangen van gebruikers te borgen. Werken in bijvoorbeeld een ziekenhuis, een winkelcentrum, kantoor, zorginstelling of lab vraagt om inlevingsvermogen, vakmanschap en soms wat geduld. Ik ben er trots op hoe onze teams projectdoelen halen, met hen werk ik met heel veel enthousiasme verder aan de klantvragen.

Contact