Aalberts en DID ontwikkelen nieuwe woonbuurt in Bilthoven

In samenwerking met de gemeente De Bilt en direct omwonenden ontwikkelen DID en Aalberts een nieuwe woonbuurt aam de Leyenseweg. Op de locatie van het oude politiekantoor in Bilthoven is een woonbuurt in ontwikkeling met een diversiteit aan woningtypen voor verschillende doelgroepen. Het plan omvat een mix van appartementen en eengezinswoningen, maar ook van koop en huur.

Stedenbouwkundige opzet

De stedenbouwkundige opzet is, om in termen van de naastgelegen historische wijk Vogelenzang te blijven, geïnspireerd op het vogelnest principe. Wat inhoudt dat wij de woningen rondom een veilige en groene binnenruimte bouwen. Een plek voor de buurtbewoners om te ontspannen en elkaar ontmoeten. Er is veel aandacht voor duurzaamheid: bestaand groen wordt zoveel mogelijk behouden, met nestelplekken voor vogels en vleermuizen. Ook wordt er onderzocht wat de beste manier is om het water te infiltreren. De woningen zijn gasloos en we brengen zonnepanelen aan op de daken. Geïnteresseerden voor het nieuwbouwproject kunnen zich aanmelden via leyensweg.info

Tijdelijke invulling

Om de nieuwe woonbuurt alvast op de kaart te zetten is Buro Lou ingeschakeld om het gebouw en het terrein te beheren. Zij laten het gebied nu al bruisen. Er is in het voormalig kantoor een lunch en borrel-café gestart onder de naam House Of TOAST. In de oude gevangenis zit een heuse micro-bakkerij genaamd De Bakkert in De Bajes. En de voormalige ME-Loods is in gebruik door Kunststichting Watdajel.

Met behulp van een programmaraad wordt de maatschappelijke en culturele programmering vormgegeven. Zo geeft Buro Lou alle ruimte aan lokale initiatieven. Een plek voor ontmoeting en verbinding, een plek voor iedereen.

Het vervolg

Na een intensief participatietraject met buurtbewoners is het de verwachting dat de gemeenteraad na de zomer een besluit neemt over het plan. Vervolgens wordt het ontwerp van de woningen gemaakt en zal de bestemmingsplanprocedure doorlopen moeten worden. In de tussentijd (in ieder geval tot de zomer van 2022) kunt u voor allerlei leuke activiteiten terecht bij Buro Lou die het gebied nu alvast nieuw leven inblazen. Geïnteresseerden voor het nieuwbouwproject kunnen zich aanmelden via leyenseweg.info.

Op 5 juli 2021 ondertekenden Did Vastgoedontwikkeling en Aalberts een intentieovereenkomst met Woonstichting SSW voor de ontwikkeling van circa 30 nieuwe sociale- en middenhuur woningen in Gemeente De Bilt.

Verduurzaming Bloemenbuurt afgerond

Door de renovatiewerkzaamheden hebben de gemeentelijke- en rijksmonumentale woningen in de Hilversumse wijk gemiddeld het hoogste energielabel gehaald. Een intensieve samenwerking tussen bewoners, de Alliantie gemeente Hilversum en Aalberts komt hiermee tot een eind.

Flinke onderhoudsbeurt

Na een uitgebreide voorbereiding en 2 jaar hard werken is het dan zover, de renovatiewerkzaamheden in de Bloemenbuurt zijn afgerond. De 208 woningen van de Alliantie hebben een flinke onderhoudsbeurt gehad. In samenspraak met de gemeente Hilversum, afdeling monumenten, is de oorspronkelijke uitstraling van de Gemeentelijke monumenten (gebouwd 1920-1921 in interbellum bouwstijl) teruggehaald en is de uitstraling van de Rijksmonumenten (gebouwd 1911-1912 in eclectische bouwstijl) verder versterkt.

Energielabel A

En het allerbelangrijkste, alle woningen zijn geïsoleerd en hebben gemiddeld een energielabel A gekregen. Met de aangebrachte isolatie neemt het wooncomfort toe en bespaart de bewoner op gasverbruik, waardoor de energierekening daalt. Bij de werkzaamheden is al vooruitgekeken naar de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2050 waarmee de monumenten bijdragen aan een duurzame toekomst. Dit was niet mogelijk geweest zonder de medewerking van bewoners. Er is veel van hen gevraagd, in het bijzonder omdat de bovenverdieping alleen vanaf de binnenkant geïsoleerd kon worden om recht te doen aan het monumentale karakter van de buitenzijde.

Bart Heller, wethouder van gemeente Hilversum; “Dit project in de Bloemenbuurt bewijst het maar weer: verduurzamen en renovatie van monumentale panden gaan prima samen. Het is een feest om te zien met hoeveel zorg en aandacht de Alliantie, in samenwerking met Aalberts en de gemeente, deze arbeiderswoningen heeft verbouwd. Het ziet er prachtig uit!”

Foto artikel door Margot Brakel fotografie

Samenwerkingsovereenkomst Rengerswetering eiland 6 getekend

Na positieve besluitvorming door de gemeenteraad van Bunschoten hebben adjunct-directeur Henri Pleizier, wethouder Huig van Barneveld en ontwikkelingsmanager Dick Boekhout namens BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling op donderdag 3 juni 2021 de samenwerkingsovereenkomst voor het zesde eiland van Rengerswetering getekend.

In de overeenkomst is afgesproken dat de partijen in de gebiedsontwikkeling samen gaan optrekken. Hierbij neemt de gemeente het voortouw in het bouwrijp maken en de inrichting van de openbare ruimte van het nieuwe woongebied. Aalberts Ontwikkeling en BPD zullen op hun beurt in de periode 2025-2028 de woningen ontwikkelen, verkopen en realiseren. Beoogd wordt om weer een gevarieerd woningprogramma aan te bieden, waarmee verschillende doelgroepen worden bediend.

Planning

De komende tijd gaat de gemeente eerst aan de slag met de planvorming voor de eilanden vijf, zes en zeven als geheel. Hierbij zal de eilandenstructuur van het masterplan Rengerswetering verder worden vertaald naar een voorlopig stedenbouwkundig plan. Dit plan gaat dan de basis vormen voor de nadere uitwerking die per eiland zal gaan plaatsvinden, waarbij begonnen wordt met het vijfde eiland. Verder wordt ook gestart met het overleg over de samenwerking met de andere grondeigenaar binnen het plangebied van Rengerswetering eiland zes.

Gevelrenovatie Weteringschans Amsterdam

In opdracht van Bayer-Pensionskasse VVaG renoveert Aalberts momenteel het kantoorpand aan de Weteringschans 109 in Amsterdam. Het project is in bouwteam uitgewerkt, waarbij CBRE namens de opdrachtgever is betrokken als adviseur. Het zes verdieping tellende kantoor inclusief souterrain ligt in het centrum van Amsterdam met prachtig uitzicht op het Rijksmuseum en de Lijnbaansgracht.

In verband met gebreken aan de gevel en verouderde centrale gebouwinstallaties is gevraagd het gebouw te renoveren om de algehele kwaliteit van het gebouw op te waarderen. Het nieuwe gevelontwerp komt van Boparai Associates Architekten. In het bouwteam is het ontwerp door ons uitgewerkt naar een haalbaar en uitvoeringsgereed ontwerp.

Omvangrijke upgrade 

De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit:

  • Renovatie van de zes verdiepingen tellende gevel;
  • Herstelwerkzaamheden op kantoorvloeren na gevelrenovatie;
  • Renoveren van het souterrain tot casco verhuurbare kantoorruimte;
  • Vervanging en renovatie van de centrale E-W-installaties, evenals de liftinstallatie;
  • Esthetische upgrade van de algemene ruimtes;
  • Update van de brandveiligheidsvoorzieningen en -compartimentering;
  • Verduurzaming van het gebouw naar label A.

Uitgekiende aanpak

Het project wordt uitgevoerd door een bouwteam met ruime ervaring in grootschalige renovaties, terwijl de gebruikers aanwezig zijn in het gebouw. Vanuit die ervaring is kennis in huis om te denken vanuit de huurders en op welke manier de overlast voor hen geminimaliseerd kan worden.

Om dit te realiseren is uitgebreid studie gedaan naar logistieke ontsluiting, faseringen en interne verhuismogelijkheden. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, de huurders van de betreffende fase verhuizen tijdelijk naar het gerenoveerde souterrain.  Door het afstemmen van de werkzaamheden en het treffen van uitgebreide gevelvoorzieningen, kan het pand in gebruik blijven terwijl de grootschalige upgrade plaats vindt.

De oplevering van het project is gepland voor begin 2022.

Complete klantfocus met Aalberts Bouw Compact

Vastgoed dient een doel. Of dat nu gaat om het verlenen van zorg, het exploiteren van een winkel of het bieden van een inspirerende werkomgeving. Een verbouwing van dat vastgoed moet een doel versterken. Een verbouwing moet dus zo min mogelijk impact hebben en een zo groot mogelijk resultaat bieden. Dat is precies waar klanten ons voor benaderen.

Samenvoeging expertteams

Per 20 mei 2021 brengen wij onder Aalberts Bouw Compact bv collega’s samen die gewend zijn aan de dynamiek van compacte projecten. Teams die de expertise en ervaring hebben met projecten die snel opstarten. Die samen alles overzien en uitwerken. Compacte teams die daardoor in staat zijn om -onder soms lastige omstandigheden- met alle projectpartner een succesvol resultaat neer te zetten. Voor en met klanten. Met volledige focus op die taak.

Volledige klantfocus

Door meer aandacht te besteden aan de eigenheid van deze projecten en teams zijn we nog beter ingespeeld op de vragen van onze klanten. Binnen Aalberts Bouw Compact beschikken wij namelijk over teams die op elkaar zijn ingespeeld. Met expertise die is afgestemd op de klantvraag. Binnen dit bedrijfsonderdeel staan zij klaar om verder te bouwen aan langdurige relaties.

De teams van Aalberts Bouw Compact werken vanuit onze vestiging in Zeist onder leiding van Adjunct Directeur Marco Verweij. Marco: “De collega’s binnen Aalberts Bouw Compact hebben niet alleen de kennis om projecten samen uit te werken, ze hebben er ook plezier in om daarbij de belangen van gebruikers te borgen. Werken in bijvoorbeeld een ziekenhuis, een winkelcentrum, kantoor, zorginstelling of lab vraagt om inlevingsvermogen, vakmanschap en soms wat geduld. Ik ben er trots op hoe onze teams projectdoelen halen, met hen werk ik met heel veel enthousiasme verder aan de klantvragen.

Ontwikkeling 40 sociale huurwoningen door De Beeckhof voor Jutphaas Wonen

Op 10 februari jl. is de intentieovereenkomst getekend door de samenwerkende partijen Aalberts en LATEI (De Beeckhof) met Jutphaas Wonen voor de ontwikkeling en realisatie van 40 sociale huurwoningen in het project Havenkwartier Nieuwegein.

Directeur-bestuurder Bram Lipsch van woningcorporatie Jutphaas Wonen is blij met de toevoeging van 40 woningen aan haar portefeuille in Nieuwegein. “Op deze manier kunnen we woningzoekenden helpen aan een nieuwe sociale huurwoning op een mooie plek in Nieuwegein”.

Programma

De 40 sociale huurwoningen maken onderdeel uit van project Havenkwartier, een nieuwe woonwijk in het zuidelijk gelegen deel van Rijnhuizen. In totaal komen er in Havenkwartier 228 woningen waarvan De Beeckhof 71 eengezinswoningen realiseert, 69 appartementen (waaronder de appartementen voor Jutphaas) en een horecapunt aan de haven. De Beeckhof bestaat uit de partijen Aalberts Ontwikkeling bv en LATEI.

Stedenbouw en architectuur

Havenkwartier dankt haar naam aan de ligging bij Merwede Haven een nieuwe, openbare haven aan het Merwedekanaal die de huidige haven aan de Marconibaan vervangt. Naast de centrale ligging nabij het centrum van Nieuwegein vormt de haven een belangrijke kwaliteit van het plangebied.

De woningen en appartementen (waaronder de appartementen van Jutphaas) rondom de haven ademen de sfeer uit van een havenstadje. Hier kan je wonen met een bootje voor de deur en bij het horecapunt aan de haven is het gezellig vertoeven. Naar het oosten toe wordt de dichtheid van het plan lager, de appartementen en rijwoningen gaan over in twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen waardoor op gepaste wijze aansluiting wordt gevonden met de ecologische zone en het Oeverpark van Rijnhuizen. Een robuust park waar het groen van Rijnhuizen met elkaar is geschakeld.

Ondertekening op 10 februari 2021

Planning

Naar verwachting wordt het gebied dit jaar bouw- en woonrijp gemaakt en zal de bouw van de woningen volgend jaar van start gaan.

Aalberts ontwikkelt 24 woningen Rengerswetering

Op 8 februari jl. is de koopovereenkomst voor de ontwikkeling van 24 nieuwbouwwoningen op Rengerswetering eiland 4 ondertekend door Henri Pleizier adjunct-directeur van Aalberts Ontwikkeling en wethouder Huig van Barneveld van de gemeente Bunschoten.

Dit is voor Aalberts Ontwikkeling het tweede project in de gemeente Bunschoten. Het project Het Ensemble aan de Chopinstraat is nu in aanbouw.

Programma

De woningen op de eerste drie eilanden van Rengerswetering vormen inmiddels een geheel nieuwe wijk. Eiland 4 is opgezet in een parkstructuur en zal naast woningen ook voorzieningen bevatten waaronder een basisschool en supermarkt met horecavoorziening. Het plandeel van Aalberts Ontwikkeling bestaat uit 18 twee-onder-een-kapwoningen en 6 vrijstaande woningen.

Stedenbouw en architectuur

Eiland 4 zal zich zowel stedenbouwkundig als architectonisch onderscheiden van de eerste drie eilanden. Binnen het stedenbouwkundig ontwerp gemaakt door IMOSS, is gezocht naar een verkaveling waarbij het park als het ware met ‘groene vingers’ de wijk intrekt. Waar mogelijk grenzen de woningen direct aan het park waardoor het park een belangrijk onderdeel wordt van de woonbeleving. In het beeldkwaliteitsplan van de gemeente is een aantal kernwaarden opgenomen voor het ontwerp: goede overgangen richting het park, natuurlijke tinten, ingetogen kleurstelling, heldere hoekaccenten en strakke belijning. Jan Bloemendal Architecten zal dit als basis gebruiken voor het ontwerp van de woningen.

Planning

De gemeente zal de locatie in het voorjaar bouwrijp maken. Inmiddels zijn de eerste schetsen gemaakt voor het ontwerp van de woningen, na overleg met betrokkenen zal het ontwerp verder worden uitgewerkt. De verkoop van de woningen staat gepland in de zomer 2021.

Wethouder Huig van Barneveld van Gemeente Bunschoten en Henri Pleizier van Aalberts Ontwikkeling

Verduurzaming wagenpark

Voor een aantal collega’s stond de afgelopen weken een leuk item op de agenda: zij kregen de sleutel van hun nieuwe, volledig elektrische auto. Hierdoor maakt Aalberts een duurzame sprong vooruit, want 45 procent van ons personenwagenpark is nu volledig elektrisch.

Onze leveranciers autobedrijven Muntstad en Maas Autogroep leverden de auto’s bij kantoor Loosdrecht waarna de sleutels aan de collega’s werden overhandigd. Twintig collega’s rijden nu in een Volkswagen ID.4 en zeven collega’s in een ID.3.

Laadpalen

Naast de levering van de auto’s worden de laadpalen bij kantoor Loosdrecht geüpgraded naar 8x11kW laadpalen. Hierdoor kunnen dagelijks 16 auto’s volledig opgeladen worden. Onze samenwerking met de leverancier van de laadpalen EVbox is hiermee versterkt.

Design & buildpartner Revalidatie Arena Merem

Medische (long)revalidatiespecialist Merem heeft een ambitieuze visie op revalidatie. Met een uiterst persoonlijke benadering wordt door experts maatwerk geleverd voor iedere patiënt. Om tot de best denkbare zorg te komen wordt in diverse fases gewerkt aan een nieuwe campus op de Hilversumse Monnikenberg.

De campus is een plek waar patiënten verblijven om te werken aan hun vooruitgang. De ontwikkeling van de revalidatie campus is daarin een belangrijke mijlpaal.

Design & buildpartner Revalidatie Arena Merem

Als design & buildpartner is Aalberts betrokken bij het ontwikkelproces van het complex, een gebouw waarin diverse functies rondom medische revalidatie samenkomen. Van een looptrack en sporthal tot onderzoek- en behandelkamers. Samen met architect HofmanDujardin, de projectmanagers van JLL en alle projectpartners is in bouwteamverband gewerkt aan het vertalen van de eisen en ambities van Merem naar een haalbaar plan. Het projectmanagement en de selectie van de bouwteampartners is uitgevoerd door JLL Project & Development Service Nederland, die daarnaast door Merem is aangesteld voor de ontwikkeling van de revalidatie arena.

Fabian van den Bosch, senior architect van HofmanDujardin is positief over de samenwerking: ‘Het team van Aalberts levert professionele input op het ontwerp en de detaillering met oog op de uitvoerbaarheid en de bouwkosten. Ook heeft Aalberts een sterke rol in het procesmanagement en de uitvoeringsplannen. Ze zijn toegankelijk voor overleg en afstemming van ontwerpitems, het is voor mij erg prettig samenwerken.’

Afbeeldingen: HofmanDujardin

Versterking team Aalberts Ontwikkeling

Aalberts Ontwikkeling bv is het jaar positief gestart met versterking van het team. Henri Pleizier is aangesteld als adjunct-directeur van Aalberts Ontwikkeling. Daarnaast is het team uitgebreid met de komst van senior projectontwikkelaar Gonnie Weterings.

Samen met projectontwikkelaar Carlijn Buts staat het team klaar om nog meer mooie en duurzame woonomgevingen te ontwikkelen en te realiseren.

Verdeling werkzaamheden

Henri Pleizier wordt als adjunct-directeur verantwoordelijk voor alle ontwikkelactiviteiten binnen Aalberts. Hiermee geven we invulling aan de groeiende ontwikkelportefeuille en de daaraan gekoppelde samenwerkingsverbanden. Henri is sinds 2014 als vastgoedontwikkelaar actief bij Aalberts. Na een succesvolle afronding van de acquisitiefase vindt de verdere planuitwerking plaats onder regie van Gonnie Weterings en Carlijn Buts.

Carlijn Buts, Henri Pleizier en Gonnie Weterings

Over Aalberts Ontwikkeling

Aalberts Ontwikkeling richt zich voornamelijk op (her)ontwikkeling, verkoop en realisatie van woningen en zorgvastgoed. Henri: “We kopen risicodragend locaties aan om voor woningzoekenden een plek te realiseren waar zij graag willen wonen, werken en oud willen worden. Plekken die tevens van meerwaarde zijn voor de bestaande omgeving.”

Voorbeelden projecten van Aalberts Ontwikkeling:

Nieuwe directiestructuur Aalberts

In de afgelopen jaren heeft Aalberts als ontwikkelende bouwer een mooie groei gerealiseerd en is onze toegevoegde waarde als partner steeds zichtbaarder geworden. Om de focus te houden op het leveren van die toegevoegde waarde hebben wij een wijziging in onze directiestructuur doorgevoerd.

Cor Broekhuizen wordt als statutair directeur verantwoordelijk voor alle bouw- en onderhoudsactiviteiten binnen Aalberts. Hij zal daarbij ondersteund gaan worden door een adjunct-directeur realisatie, een vacature waarvoor momenteel een wervingsprocedure loopt. Cor is sinds 2016 als directeur bouw werkzaam bij Aalberts. Marco Verweij blijft als adjunct-directeur verantwoordelijk voor Aalberts Bouw Zeist.

Henri Pleizier wordt als adjunct-directeur verantwoordelijk voor alle ontwikkelactiviteiten binnen Aalberts. Hiermee geven wij invulling aan de groeiende ontwikkelportefeuille en de daaraan gekoppelde samenwerkingsverbanden. Henri is sinds 2014 als vastgoedontwikkelaar actief bij Aalberts. Lees hier meer over de wijziging binnen Aalberts Ontwikkeling bv.

Daniël Aalberts zal als algemeen directeur zich in grotere mate toeleggen op strategie, innovatie en ontwikkeling binnen Aalberts. Daniël Aalberts: “Met de aanpassing van onze directiestructuur geven we invulling aan de vraag die klanten ons stellen. Zij waarderen ons om onze oplossingsgerichtheid en benaderbaarheid. Onze mensen werken daar iedere dag hard aan, en met deze nieuwe directiestructuur kunnen we hen daar nog beter in ondersteunen. Ik zie ernaar uit om mijn samenwerking met Cor, Marco en Henri voort te zetten.”

Afbouw en kopersbegeleiding Ode apartments

Het Oosterdokseiland is een grote binnenstedelijke gebiedsontwikkeling in Amsterdam. Het spectaculaire sluitstuk van Ode is een glazen kantoor- en woongebouw op de kop van het eiland. In het woongebouw komen 41 appartementen.

Aalberts begeleidt namens BPD de kopers van de woningen van aankoop tot oplevering. Ook realiseren wij de afbouw van de appartementen waarbij de woonwensen van de kopers werkelijkheid worden. Het project in drie details:

Detail 1 – Unieke locatie in Amsterdam

Het woongebouw staat op het Oosterdokseiland tussen het Conservatorium en de nieuwe City Campus van Booking.com. Het iconische woongebouw is ontworpen door UNStudio met het oog op de toekomst en midden in het historische hart van de stad. Het pand heeft een hoogwaardige afwerking en is duurzaam gebouwd. De 41 appartementen zijn verdeeld over 9 woonlagen en bestaan uit 6 verschillende typen. Het woonoppervlakte varieert van 67 m2 tot 300 m2. Alle appartementen hebben een ‘room with a view’; met uitzicht op water, schepen en historische architectuur.

Detail 2 –  Kopersbegeleiding

Na de koop van een appartement kunnen kopers met kopersopties de woning afstemmen aan hun woonwensen. De kopersoptiepakketten voor onder andere sanitair en tegels, zijn samengesteld door stylisten en voldoen aan de hedendaagse trends. Voor Ode apartments werkt Aalberts samen met showroom Intercodam. In de Amsterdamse showroom zijn de kopersopties te zien.

Tijdens het traject van koop tot oplevering worden de kopers begeleid door de kopersbegeleiding van Aalberts. Zo hebben de kopers één vaste contactpersoon die ondersteunt en adviseert bij het maken van de juiste keuzes voor de kopersopties.

Detail 3 – Domotica

Alle appartementen zijn voorzien van domotica, oftewel: slimme technologie in huis. Dit vergroot het wooncomfort van de toekomstige bewoners. Het slimme huissysteem is te bedienen met telefoon of tablet en hiermee kunnen de bewoners hun verwarming, ventilatie en mogelijk ook hun verlichting op afstand regelen. De installatie is in handen van Van den Pol Elektrotechniek.

Contact