De Beeckhof BV gaat bouwen in Lelystad

De Beeckhof BV, een samenwerking tussen Aalberts en LATEI, gaat in Lelystad aan de slag met de ontwikkeling van 62 woningen.

Nieuw woongebied

De Beeckhof BV en de gemeente Lelystad hebben eind april de koop- en ontwikkelingsovereenkomst voor nieuwbouw ondertekend. Het project bestaat uit 8 vrijstaande woningen, 40 twee-onder-één-kapwoningen en 14 rijwoningen. De huizen komen te staan in Klein Nooten in Warande, een nieuw woongebied in Lelystad.

Natuurlijke uitstraling

De Nooten verbindt het Elzenpark met het toekomstige Esdoornpark en herbergt één van de hoofdfietsroutes van de wijk. Woningen kijken uit op beide parken en op de fraaie Torenvalktocht. In het deelplan zullen verschillende nootdragende boomsoorten de naam eer aan doen. In zowel Groot Nooten als Klein Nooten staat de natuurlijke uitstraling centraal. Er wordt veel gewerkt met natuurlijke materialen zoals hout, dit past bij de omgeving van de Torenvalktocht en de nabijgelegen parkbossen en ook bij het imago van Lelystad als hoofdstad van de nieuwe natuur.

Kleinschalige, dorpse sfeer

De buurt, ingeklemd tussen het grootschalige water van de Toren­valktocht en het Esdoornpark, ademt een kleinschalige, dorpse sfeer. De bebouwing heeft een eigentijdse, landelijk dorpse architectuurstijl, bestaande uit woningen afgedekt met zadeldaken of daarvan afgeleide dakvormen met lage gootaanzetten. Door toepassing van houten gevelbekleding, in combinatie met keramische dakpannen of natuurriet ontstaat een gebied met een hoge architectonische kwaliteit met een landelijk, dorps karakter. Het ontwerp van de woningen wordt gemaakt door Jan Bloemendal architecten.

De ontwikkelaar

De Beeckhof heeft eerder een project in Warande gedaan: DOK320 met 18 rijwoningen en 10 twee-onder-een-kapwoningen. Na het succes van dit project, wil de ontwikkelaar in Klein Nooten de rijwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen bouwen.

Planning en verkoop

De komende maanden worden de plannen voor de woningen uitgewerkt. Om een goed beeld te krijgen van de woonwensen van de toekomstige bewoners, start De Beeckhof binnenkort met een online vragenlijst. Zodra de plannen gereed zijn en de woningen in de verkoop gaan, wordt dit bekend gemaakt. Onder andere via de website www.woneninlelystad.nl.

Feestelijke start bouw City Nieuwegein

We zijn begonnen! Op woensdag 11 mei 2022 vierden we de start bouw van de 99 huurappartementen in City Nieuwegein.

Tijdens dit feestelijke moment werd niet alleen de eerste paal geslagen, maar ook de straatnaam onthuld: Plein 1971, een verwijzing naar het ontstaansjaar van de gemeente Nieuwegein.

Oplevering

De toekomstige woningen zijn ontworpen voor diverse doelgroepen en variëren in grootte van 57 tot 100 m2. De appartementen zijn gelijkvloers, beschikken over een eigen buitenruimte en een geweldig uitzicht op Nieuwegein of de groene binnentuin.

Deze ontwikkeling is onderdeel van de totale vernieuwing van het Stationsgebied in City Nieuwegein. Waarbij de focus ligt op het creëren van een levendiger, duurzamer, groener en gezonder gebied.

Duurzame binnenstad

Voorlopig zijn we nog in Nieuwegein te vinden. De komende twee jaar zijn wij hier nog druk aan het bouwen aan een duurzame binnenstad!

Dakopbouw en renovatie in Amsterdam

In opdracht van Bouw- en Adviesburo Vermeent zijn we aan de Flinesstraat in Amsterdam gestart met een complete renovatie van twee verdiepingen. Daarnaast realiseren we een extra etage op het bestaande kantoorgebouw.

Open dakconstructie

Projectleider Dennis van Mourik werkt momenteel aan dit project en kwam voor een uitdaging te staan tijdens het bouwproces. Op de begane grond van het gebouw bevindt zich namelijk een verfleverancier waarvan de winkel tijdens de gehele verbouwing geopend blijft.

De bestaande dakconstructie is, op vier stalen balken na, compleet vervangen. Tijdens de storm van een paar weken geleden hadden we een open dak, dit was een enorme uitdaging. Gelukkig hebben alle getroffen voorzieningen en de solide constructie ervoor gezorgd dat er in de winkel geen overlast is ondervonden.

Industriële look and feel

Voor dit project verzorgen wij de complete afwerking. Het pand krijgt een industriële uitstraling doordat er gebruik gemaakt wordt van hout, open trappen, beton en veel glas.

We streven er naar om de dakopbouw eind april wind- en waterdicht te hebben en het gehele project net voor de bouwvak op te leveren.

Aalberts tekent raamovereenkomst met Dudok Wonen

Op dinsdag 25 januari ondertekenden Aalberts en Dudok Wonen, samen met Coen Hagedoorn en Van der Leij een raamovereenkomst. Onder de naam ‘Bewoner & Onderhoud’ start een vernieuwde manier van samenwerken op het gebied van onderhoud voor alle huurwoningen. Een volgende stap in een langjarige samenwerking waarbij goede dienstverlening en kwalitatief, efficiënt en kostenbewust onderhoud centraal staat.

Van intentie naar uitvoering

Halverwege 2020 ondertekenden dezelfde partijen de intentieoverkomst. In de periode die volgde zijn de ambitie, doelen en aanpak verder uitgewerkt. De uitkomst daarvan komt samen in de raamovereenkomst. Het totale woningbezit van de corporatie is ingedeeld in drie werkgebieden. Aalberts is samen met Van der Leij verdeeld over Hilversum, waarbij Van der Leij ook Almere doet. Coen Hagedoorn heeft Gooise Meren als werkgebied. Per gebied is één onderhoudspartner verantwoordelijk voor al het onderhoud; het dagelijks (ook wel klachtenonderhoud, zoals kleine reparaties), planmatig (periodieke werkzaamheden, zoals schilderwerk) en mutatieonderhoud (onderhoud dat plaatsvindt op het moment dat een woning vrijkomt).

Ambitieuze aanpak

Met het ondertekenen van de raamovereenkomst zetten partijen een volgende stap in de samenwerking. De nieuwe, regiegestuurde aanpak is redelijk uniek in de branche, vertelt Cor Broekhuizen, directeur van Aalberts: “We werkten op zich al meer samen met andere bouwbedrijven, maar zo vergaand als dit nog niet. Het vraagt van iedereen een andere manier van werken. Van ons als partners vraagt het dat we niet alleen uitvoeren wat onze klant wil, maar dat we daadwerkelijk vanuit een gezamenlijke visie werken en daarin ook adviserend optreden. Vanuit de corporatie vraagt het vertrouwen om zaken los te laten en te gaan sturen op resultaat, als regievoerder. Het is bijzonder uitdagend om dit traject aan te gaan met elkaar.”

Verandering voor bewoners

Het doel is goede dienstverlening aan de bewoners combineren met efficiënt en kostenbewust onderhoud. Bewoners krijgen te maken met één partij voor alles op het gebied van onderhoud. In de dienstverlening aan huurwoningen speelt onderhoud een belangrijke rol. Dus de kwaliteit waarborgen, de dienstverlening hieromheen goed organiseren en daar goed over communiceren is belangrijk. Met Bewoner & Onderhoud heeft Dudok Wonen vaste afspraken met vaste aannemers. De partners houden precies bij hoe het ervoor staat met alle woningen en wat er nodig is, hierdoor kan er sneller geschakeld worden. Een mooi project, waar wij onze schouders onder gaan zetten!

Fijne feestdagen!

Gisteren was de Aalberts Kerst Drive Thru. Na een gezellige rit langs verschillende eetkramen en een show konden onze collega’s met hun dierbaren, zijn of haar kerstpakket ophalen. Een geslaagd evenement!

Fijne feestdagen

Vanaf vrijdag 24 december genieten we van de feestdagen, om op maandag 10 januari onze deuren weer te openen. In de tussentijd zijn we bereikbaar op ons algemene nummer 088 788 8888.

Wij wensen jullie fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2022!

Aalberts sponsort het STIP-bos

Aalberts levert graag een bijdrage aan een duurzame wereld. Om die reden maken wij voor onze projecten gebruik van FSC-gecertificeerd hout. Maar ook in Nederland zijn er initiatieven voor het duurzaam beheer van hout, een daarvan is het STIP-bos.

Behouden van bos

Als bouwer gebruiken we veel hout en dan wil je natuurlijk wel dat dit hout een goed keurmerk heeft. Het is belangrijk dat er niet alleen bomen gekapt worden, maar ook geplant. Hiervoor is naast het STIP-bos ook het STIP-certificaat in het leven geroepen. STIP is een certificatieregeling voor bedrijven die alleen verantwoord geproduceerd hout gebruiken afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Het STIP-bos is een nieuw duurzaam, door Staatsbosbeheer, beheerd bos. Een bos waar ruimte is voor verantwoord kappen en structurele hergroei.

Voor elk buitenkozijn een boom

Aalberts en Helwig werken samen met STIP en Staatsbosbeheer. Voor elk toegepast buitenkozijn wordt er een boom gekocht en geplant. Vervolgens onderhoudt de bos- en natuurbeheerder het bos. Staatsbosbeheer gaat komende jaren 5.000 hectare extra bos realiseren. Deze realisatie komt tot stand in de vorm het opknappen van bestaande bossen, compensatie van verdwenen bos, duurzaam houtgebruik en dus de aanleg van het STIP-bos.

Het bos groeit met 353 bomen

Door de toepassing van houten kozijnen voor het project FIER in Bunschoten-Spakenburg hebben we bijgedragen aan dit initiatief en zijn er maar liefst 353 bomen geplant.

Start bouw 24 woningen Rengerswetering Eiland 4 Bunschoten-Spakenburg

Op donderdag 28 oktober is de bouw van project Fier in de gemeente Bunschoten-Spakenburg gestart, dit zijn de eerste 24 woningen op Rengerswetering Eiland 4.

Henri Pleizier overhandigde namens Aalberts voor deze gelegenheid een waardecheque aan wethouder Van Barneveld voor een bijenhotel in het wijkpark. Een passend cadeau bij het duurzame karakter van deze nieuwe wijk.

Uitbreidingswijk Rengerswetering

Fier bevindt zich op het vierde eiland van de uitbreidingswijk Rengerswetering. Een eiland waar naast woningbouw ook voorzieningen worden gerealiseerd zoals een basisschool, supermarkt en horecagelegenheid. Daarnaast wordt hier het wijkpark aangelegd met natuurlijke speelvoorzieningen en fiets- en voetverbindingen.

Goede samenwerking

Wethouder Van Barneveld sprak zijn bewondering uit over de voortvarende aanpak van deze ontwikkeling. In februari van dit jaar is de koopovereenkomst gesloten tussen de gemeente en Aalberts. Door een goede samenwerking en snelle verkoop is het gelukt om binnen acht maanden te starten met de bouw van de woningen. Waarbij alle woningen zijn verkocht aan inwoners van Bunschoten-Spakenburg.

Bijdrage aan de biodiversiteit

In het project zijn een groot aantal gevels voorzien van nestkasten. In het kader van natuurinclusief bouwen wordt daarmee een passende bijdrage geleverd aan de biodiversiteit in de wijk. Ook de toekomstige bewoners hebben een vogelhuisje, vlinderkastje en insectenhotel ontvangen. Kortom, alle soorten bewoners zijn welkom op eiland 4.

Doordacht Wonen concept

De woningen worden gebouwd op basis van het Aalberts Doordacht concept. Bij dit innovatieve bouw concept staan efficiency en energiebesparing centraal. Het concept voorziet in moderne, energie-efficiënte woningen die uitblinken in comfort en duurzaamheid.

Buro Lou blaast oude politiekantoor nieuw leven in

Eind 2019 is door Aalberts & Did het oude politiekantoor in Bilthoven aangekocht om te ontwikkelen tot een woningbouwlocatie. Sinds de zomer van 2020 verzorgt Stichting LOU (Leegstand Oplossers Utrecht) het leegstandbeheer van het kantoor.

Onder de naam Buro Lou trokken ruim 55 lokale ondernemers en kunstenaars in het pand om een ontmoetingsplek te creëren voor alle inwoners van De Bilt en Bilthoven. Door Corona liet de feestelijke opening even op zich wachten, maar sinds zaterdag 9 oktober 2021 is Buro Lou ‘officieel’ open voor tijdelijk gebruik.

‘Spannend’ initiatief

De feestelijke handeling bestond uit het planten van bloembollen door Simon van Dommelen van LOU, Carlijn Buts van Aalberts & Did en wethouder Dolf Smolenaers van de gemeente De Bilt. In de toespraken viel verschillende keren het woord ‘spannend’. Spannend of dit initiatief zou landen in Bilthoven. Of er voldoende gebruikers voor het gebouw te vinden waren. En spannend voor de gemeente om het tijdelijk gebruik op de juiste wijze te vergunnen. Inmiddels groeit en bloeit Buro Lou en is iedere vierkante meter in gebruik. Zo komt een verlaten plek weer tot leven en wordt er waarde toegekend aan een gebied dat wacht op ontwikkeling.

Buurtinitiatieven

Een van de belangrijke pijlers van LOU projecten is het ondersteunen van lokale initiatieven en buurtprojecten. Alle gebruikers zetten zich in om iets te betekenen voor omwonenden. In ruil hiervoor maken zij gebruik van een betaalbare werkruimte. Buro Lou is hierdoor ontpopt tot een bruisende plek, voor en door bewoners. Door COVID-19 moesten evenementen en buurtinitiatieven voorlopig wachten, maar daar komt snel verandering in.

Multifunctioneel programma

Er is bijvoorbeeld in samenwerking met de gemeente een ontheffing gerealiseerd voor kleinschalige tijdelijke horeca en een micro-bakkerij. Ook mogen een aantal enthousiaste ‘bewoners’ hun geluk beproeven met een yoga en meditatie studio onder de naam “Bij Lou”. Verder huisvest het pand onder andere een fietsenmaker, kunstenaars, een keramiek-studio, diverse coaches, websiteontwerpers en een muziekschool.

In de oude ME-Loods op het achter terrein organiseert Stichting Watdajel een cultureel ontmoetingscentrum. Met ruimte voor besloten evenementen, workshops, vergaderingen en een buurt-bioscoop. Buro Lou werkt samen met de diverse buurtverenigingen en wijkraad de Leijen en zet samen met hen buurtinitiatieven op zoals insectenhotels, hondenpoep bordjes, een buurttuin en een educatief project rondom een circulaire kippenren.

Meer informatie over Buro Lou en de activiteiten die de organisatie organiseert vind je op de website www.burolou.nl en via Instagram en Facebook.

De Raad heeft op 30 september de ruimtelijke randvoorwaarden voor het nieuwbouwplan vastgesteld. Hierdoor gaat de ontwikkeling naar een volgende fase. De ruimtelijke randvoorwaarden vormen de basis voor het verdere ontwerp van de toekomstige gebouwen.

Aalberts Event 2021

Omdat de festiviteiten in 2020 niet door konden gaan, is er extra uitgekeken naar het Aalberts Personeelsevent 2021. Op een mooie, zonnige dag in september verzamelen de Aalberts collega’s (met partner) zich in Loosdrecht. Op naar locatie onbekend.

Expeditie Loosdrecht

Al snel blijkt dat we voor het uitje niet ver van ‘huis’ hoeven. Op nog geen tien minuten afstand worden we feestelijk ontvangen door het personeel van Finley Het Witte Huis. Vanaf deze prachtige plek aan het water starten we het dagprogramma: Expeditie Loosdrecht. Varen van eiland naar eiland over de Loosdrechtse Plassen, met activiteiten als boomstammen gooien, zalm roken, vuur maken en insecten eten. (Bijna) iedereen durfde de uitdaging aan te gaan.

Spectaculaire watershow

Eenmaal terug bij Finley staat de borrel klaar en wordt iedereen verrast met het optreden van Johnny & the gangsters of love. Tijdens een goed verzorgd diner wordt er een spectaculaire flyboard show op het water geven door Flyboarder Bo. Onder het genot van een drankje, de ‘tunes’ van DJ Robert en op de achtergrond de ondergaande zon, kunnen wij terugkijken op een heerlijke dag.

Kortom, een geslaagd Aalberts Event 2021! Genieten jullie (opnieuw) mee met Expeditie Loosdrecht? 

Wil jij hier volgend jaar ook bij zijn? Kijk op dan op onze vacaturepagina.

Oplevering eerste woningen Hoevelaken

Ondanks de regen was het een feestelijke morgen op Woonpark Hoevelaken. Op 12 oktober 2021 zijn de eerste twaalf woningen van deelplan Het Erf door uitvoerder Jan opgeleverd aan Woningstichting Nijkerk.

Gevarieerd aanbod van woningen

Het Erf bestaat uit totaal 73 zeer gevarieerde woningen. Van levensbestendige woningen, rug-aan-rug-woningen, rijwoningen tot vrijstaande villa’s en zelfs een zorgcomplex. Er komen zowel huur- als koopwoningen. De wijk kenmerkt zich door een fijne landelijke sfeer. De woningen hebben een landelijke uitstraling, liggen aan een erf en hebben iets weg van een boerderij.

Bouwteampartner

Aalberts realiseert deze woningen in opdracht van BPD. Het ontwerp komt van Mulleners + Mulleners Architecten. Als bouwteampartner zijn wij vanaf de schetsfase betrokken bij het uitontwikkelen van de 73 woningen.

De komende tijd volgen de overige woningen en kunnen de bewoners gaan genieten van hun nieuwe (t)huis.

Gemeenteraad De Bilt stemt in met ruimtelijke voorwaarden Leyensetuin

Tijdens de raadsvergadering van 30 september 2021 is er door de gemeente de Bilt ingestemd met de ruimtelijke randvoorwaarden van de Leyensetuin in Bilthoven.

Dit besluit is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het voormalige politiekantoor aan de Leyenseweg en de naastgelegen volkstuinen in Bilthoven tot een woningbouwlocatie.

Totstandkoming randvoorwaarden

De gemeente heeft samen met ontwikkelcombinatie Aalberts en Did en het adviesteam van buurtbewoners afgelopen anderhalf jaar samengewerkt aan de totstandkoming van deze voorwaarden. De ruimtelijke randvoorwaarden stellen onder andere de bouwhoogte, het aantal woningen en de architectuurstijl vast.

Diversiteit aan woningen

Er is door de gemeenteraad ingestemd met een plan van drie appartementengebouwen met in totaal 52 appartementen, waarvan 36 in de sociaal en middenhuur. De overige appartementen worden in de vrijesector als huur of koop aangeboden. Daarnaast omvat het plan 16 eengezinswoningen. Alle woningen liggen rond een royale, groene binnenruimte die geschikt is als ontmoetingsruimte voor bewoners en omwonenden.

Wethouder Smolenaers: “We hebben in onze gemeente een groot woningtekort. Er is veel behoefte aan appartementen. Ik ben blij dat er nu een plan is vastgesteld wat betaalbaar is voor de Biltse woningzoekende en past bij waar het meeste behoefte aan is.”

Ontwerp en ontwikkeling gebouwen

Met de vaststelling van de ruimtelijke randvoorwaarden gaat de ontwikkeling naar een volgende fase. De randvoorwaarden vormen de basis voor het verdere ontwerp van de gebouwen. Op verzoek van het adviesteam vormt de jaren ‘30 architectuurstijl van de vorige eeuw de inspiratiebron in de verdere planuitwerking. Deze architectuurstijl sluit aan bij de bebouwing in de directe omgeving.

Vervolg invulling plan

De komende periode worden de voorwaarden vertaald in een bestemmingsplan. In samenwerking met woonstichting SSW wordt onderzocht hoe er invulling wordt gegeven aan de woningbehoefte op dit moment.

Geïnteresseerden voor een koop- of vrijesector huurwoning binnen de Leyensetuin kunnen zich vrijblijvend aanmelden via de website leyenseweg.info.

Oplevering eerste fase OLVG West

In het OLVG locatie West is er door Aalberts de afgelopen maanden hard gewerkt aan de vernieuwing van de entreehal. Een goed functionerende entree die patiëntvriendelijk, open en uitnodigend is.

Hart van het ziekenhuis

De centrale hal is het hart en het visitekaartje van het ziekenhuis. Een plek waar zowel de medewerker als bezoeker binnenkomt en een eerste indruk wordt achtergelaten. De vraag vanuit het stadziekenhuis was het ontwikkelen van een lichte, ruime en gastvrije toegang. Hierbij rekening houdend met binnenklimaat.

Vernieuwd entree

Om dit te realiseren zijn de werkzaamheden van fase 1 verdeeld in drie fases. In de eerste fase werd de rechterkant van de entree verbouwd. Hierbij werd de hellingbaan van het ziekenhuis afgebroken terwijl de ingang operationeel bleef. De linkerkant van de ingang is na de ingebruikname van de rechterkant aangepakt. Als laatste is de oude gevel verwijderd. Aalberts heeft een mooie bijdrage geleverd aan de nieuwe inrichting, waaronder ruime trappen, een glazen gevel en twee snelle, grote liften. De nieuwe entree is modern, licht en goed toegankelijk voor patiënten en bezoekers. Fase 1 is hiermee afgerond.

In de volgende fase wordt de binnenkant van het gebouw aangepakt. Een mooie opdracht, zichtbaar voor zowel de medewerker als bezoeker.

Contact