Ons CO2-beleid

De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument om bedrijven te helpen bij het inzichtelijk maken van de energieprestaties. Het doel is het reduceren van CO2 en energiekosten. Het CO2-managementsysteem bestaat uit vijf niveaus. Bij niveau een tot en met drie staat de reductie van de uitstoot van de eigen organisatie (en projecten) centraal. Voorbeelden hierbij zijn inzicht in brandstofgebruik, elektrische auto’s en zuinige verlichting. Bij niveau vier en vijf is ligt de focus op ”de keten”. Er wordt gekeken naar al de toeleveranciers en de CO2-uitstoot in de totale keten.

De vijf niveaus van de ladder worden bepaald door vier invalshoeken: inzicht, reductie, transparantie en participatie. Deze invalshoeken helpen het in kaart brengen van vlakken waar verbeterd kan worden op het gebied van CO2-reductie.

Onze CO2-prestatie

De afgelopen jaren zijn we steeds concretere en aantoonbaardere stappen aan het zetten in verduurzaming van onze organisatie en projecten. Enerzijds doen we dit door thema bespreekbaar te maken en anderzijds door inzicht te krijgen kunnen we heldere doelen stellen.

We hebben onze CO2-prestatie inzichtelijk gemaakt en bepaald hoe we deze aantoonbaar kunnen verbeteren. Het certificaat is voor ons de bevestiging dat we goed op weg zijn met het monitoren en verbeteren van onze CO2-prestatie. Met trots kunnen wij mededelen dat Aalberts per 6 mei 2021 gecertificeerd is voor het behalen van het CO2-certificaat prestatieladder drie.

Documenten

Lees hieronder meer over:

Het CO2-certificaat, initiatieven en publicaties die met CO2-gerelateerd gunningsvoordeel zijn verkregen, zijn in te zien via onze pagina op de website van de CO2 -prestatieladder.

Contact