Contracten Rengerswetering eiland 5 getekend

Op donderdag 11 mei tekenden de gemeente Bunschoten, woningcorporatie G&O, BPD en Aalberts de overnamecontracten voor Rengerswetering Eiland 5.

Het tekenen van de contracten maakt het mogelijk om hier samen met BPD Ontwikkeling woningen te realiseren. Zo’n 83 huurappartementen plus nog eens 30 betaalbare rijwoningen in de koopsector.

Verschillende doelgroepen

Net als op de andere eilanden biedt het plan ruimte aan allerlei doelgroepen. Starters en doorstromers voor zowel koop als huur komen aan bod. Maar ook aan senioren is gedacht. Niet alleen door realisatie van appartementen, maar ook met een aantal levensloopbestendige rijwoningen die in het plan zijn opgenomen.

Aanmelden voor de koopwoningen

Inmiddels wordt er al gewerkt aan de voorbereidingen om het gebied bouwrijp te maken. En worden er plannen gemaakt voor de nieuwe woningen. De architecten zijn geselecteerd en gestart met de ontwerpwerkzaamheden. De start van de verkoop van de eerste woningen is gepland in het eerste kwartaal van 2024. Maar belangstellenden die op de hoogte willen blijven, kunnen zich alvast vrijblijvend aanmelden via www.nieuwbouwrengerswetering.nl.

Share this

Contact