Corona-protocol Aalberts

Door de wereldwijde uitbraak van een nieuw coronavirus (COVID-19) werkt Aalberts met een corona-protocol. Het waarborgen van de gezondheid van onze medewerkers als aanvulling bovenop de RIVM-richtlijnen nemen wij hierbij als uitgangspunt. Daarin zijn uiteraard ook het klant- en organisatiebelang meegewogen.

Een uitgebreide instructie is met onze collega’s en directe opdrachtgevers gedeeld. Dit bericht geeft een samenvatting van ons geldende protocol en is een verlengstuk van het protocol ‘Samen veilig doorwerken‘ van de Rijksoverheid. Ons protocol wordt hier regelmatig aan getoetst en waar nodig aangevuld.

Laatste update: 3 juni 2020

Wat zijn de basis voorzorgsmaatregelen?

 • Het behouden van een afstand van 1,5 meter tot andere mensen. Bouwwerkzaamheden worden hierop afgestemd in overleg met de uitvoerder. Deze afstand geldt ook tijdens de lunch en bijeenkomsten.
 • Beperking van sociale activiteiten.
 • Regelmatig grondig handen wassen met water en zeep. Afdrogen met papieren doekjes.
 • Hoesten en niesen in de binnenkant van de elleboog.
 • Geen handen schudden.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.

Wanneer blijven onze medewerkers thuis?

Zij blijven thuis (-werken, indien mogelijk) bij één of meerdere symptomen:

 • Neusverkoudheid;
 • Hoesten;
 • Keelpijn;
 • Verhoging (temperatuur hoger dan 38 graden Celsius);
 • Als een huisgenoot verhoging heeft.

Deze klachten kunnen het begin zijn van het coronavirus (COVID-19). Collega’s en onderaannemers blijven in deze situatie thuis om anderen niet te besmetten. Pas wanneer zij 24 uur helemaal klachtenvrij zijn geweest, komen zij weer naar het werk.

Beleid externe afspraken

Opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers zijn welkom op kantoor onder de volgende voorwaarden:

 • De basis voorzorgsmaatregelen worden in acht genomen.
 • De bezoekers hebben geen symptomen zoals beschreven bij ‘Wanneer blijven onze medewerkers thuis?’.
 • De bezoekers zijn vooraf aangemeld bij het secretariaat door de desbetreffende Aalberts collega die de afspraak maakt.
 • Er wordt gebruikgemaakt van de daarvoor toegewezen vergaderruimte. De ruimte wordt na het overleg schoongemaakt.

Voortgang werkzaamheden, kantoor- en thuiswerkplekken

Het is belangrijk om de bezetting op de kantoren laag te houden om de anderhalve meter afstand te kunnen blijven waarborgen. Daarom is iedere kantoormedewerker gekoppeld aan een locatie waar vanuit gewerkt wordt. De inrichting van onze kantoren is aangepast. Hierbij is het met name belangrijk dat we voldoende afstand van elkaar nemen en dat de werkplekken goed afgeschermd zijn. Enkele aanpassingen:

 • Bij binnenkomst wordt de temperatuur van onze collega’s gemeten door een warmtecamera.
 • Duidelijke looprichtingen.
 • Minder werkplekken per blok.
 • Diverse beschermingsmiddelen bij werkplekken.
 • De filters van de luchtbehandelingsunits worden extra frequent vervangen.

Voortgang werkzaamheden bij een huis in bewoonde staat

 • Bewoners worden vóór de start van de werkzaamheden gebeld met de vraag of zij last hebben van (milde) verkoudheidsklachten zoals niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of een verhoging tot 38 graden. Worden één of meer van de klachten gemeld? Dan gaan wij niet bij deze bewoner aan het werk. De afspraak wordt op een later moment opnieuw ingepland.
 • Worden de klachten niet gemeld, dan gaan de werkzaamheden door. Elke ochtend voor aanvang van de werkzaamheden, worden de vragen opnieuw aan de bewoners gesteld.
 • Wij vragen de bewoners om niet aanwezig te zijn in de ruimte waar de werkzaamheden uitgevoerd worden. Hiervoor kunnen bewoners gebruikmaken van de aangeboden logeerwoningen.
 • In een woning werken wij maximaal met drie collega’s tegelijkertijd.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het geldende corona-protocol binnen Aalberts? Neem dan contact op met uw Aalberts contactpersoon of onze receptie via T. 088 – 78 88 888 of mail naar info@aalbertsbouw.nl. Kijk voor onze volledige contactgegevens op onze contactpagina.

Share this

Contact