Corona-protocol Aalberts

Door de wereldwijde uitbraak van een nieuw coronavirus (COVID-19), werkt Aalberts met een corona-protocol. Het waarborgen van de gezondheid van onze medewerkers als aanvulling bovenop de RIVM-richtlijnen nemen wij hierbij als uitgangspunt. Daarin zijn uiteraard ook het klant- en organisatiebelang meegewogen.

Een uitgebreide instructie is met onze collega’s en directe opdrachtgevers gedeeld. Dit bericht geeft een samenvatting van ons geldende protocol dat een verlengstuk is van het protocol ‘Samen veilig doorwerken‘ van de Rijksoverheid. Ons protocol wordt hier regelmatig aan getoetst en waar nodig aangevuld.

Wat zijn de basis voorzorgsmaatregelen?

 • Het behouden van een afstand van 1,5 meter tot andere mensen. Bouwwerkzaamheden worden hierop afgestemd in overleg met de uitvoerder. Deze afstand geldt ook tijdens de lunch en bijeenkomsten.
 • Beperking van sociale activiteiten.
 • Regelmatig grondig handen wassen met water en zeep. Afdrogen met papieren doekjes.
 • Hoesten en niesen in de binnenkant van de elleboog.
 • Geen handen schudden.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.

Wanneer blijven onze medewerkers thuis?

Zij blijven thuis (-werken, indien mogelijk) bij één of meerdere symptomen:

 • Neusverkoudheid
 • Hoesten
 • Keelpijn
 • Verhoging (temperatuur hoger dan 38 graden Celsius)
 • Als een huisgenoot verhoging heeft

Deze klachten kunnen het begin zijn van het coronavirus (COVID-19). Collega’s en onderaannemers blijven in deze situatie thuis om anderen niet te besmetten. Pas wanneer zij 24 uur helemaal klachtenvrij zijn geweest, komen zij weer naar het werk.

Beleid externe afspraken

 • We laten geen externen meer toe op onze kantoren tot 1 juni 2020. Geplande afspraken worden uitgesteld of met behulp van andere middelen gevoerd (bijv. telefoon of Skype).
 • Bezoekers en bezorgers worden niet toegelaten tot het pand. Zij zetten hun materiaal buiten voor de deur of krijgen laten hun materialen overgedragen.
 • Externe afspraken worden tot een minimum beperkt.

Voortgang werkzaamheden, kantoor- en thuiswerkplekken

Het RIVM raadt aan om zoveel mogelijk thuis te werken. Binnen Aalberts is dit uiteraard niet voor elke functie mogelijk. Daarnaast is het belangrijk dat we met elkaar de continuïteit van het werk ook zoveel en goed mogelijk blijven waarborgen.

Daarom zijn alle medewerkers op basis van hun werkzaamheden en werkplek ingedeeld in een bepaalde groep. Deze groepen mogen elkaar niet kruisen. Dit gebeurt door wisseling van werkplekken op onze kantoren (Loosdrecht, Zeist, Amersfoort) en het introduceren van vaste thuiswerkdagen voor een aantal collega’s. Hiermee creëren we ruimte in de kantoren om de richtlijnen van het RIVM voor wat betreft sociale afstand mogelijk te maken.

De werkplaats en bouwplaatsen mogen alleen betreden worden door collega’s en onderaannemers die op dat project werkzaam zijn.

Voortgang werkzaamheden bij een huis in bewoonde staat

 • Bewoners worden vóór de start van de werkzaamheden gebeld met de vraag of zij last hebben van (milde) verkoudheidsklachten zoals niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of een verhoging tot 38 graden. Worden één of meer van de klachten gemeld? Dan gaan wij niet bij deze bewoner aan het werk. De afspraak wordt op een later moment opnieuw ingepland.
 • Worden de klachten niet gemeld, dan gaan de werkzaamheden door. Elke ochtend voor aanvang van de werkzaamheden, worden de vragen opnieuw aan de bewoners gesteld.
 • Wij vragen de bewoners om niet aanwezig te zijn in de ruimte waar de werkzaamheden uitgevoerd worden. Hiervoor kunnen bewoners gebruikmaken van de aangeboden logeerwoningen.
 • In een woning werken wij maximaal met drie collega’s tegelijkertijd.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het geldende corona-protocol binnen Aalberts? Neem dan contact op met uw Aalberts contactpersoon of onze receptie via T. 088 – 78 88 888 of mail naar info@aalbertsbouw.nl. Kijk voor onze volledige contactgegevens op onze contactpagina.

Share this

Contact