doordacht_logo

Doordacht Renoveren

Doordacht Renoveren is een innovatief renovatieconcept waarmee u uw kwaliteits- en duurzaamheidsdoelen haalt. Het concept is gebaseerd op twee essentiële verbeteringsslagen die ingebed zitten in onze visie op huidige en toekomstige eisen ten aanzien van comfort, energie, duurzaamheid en kostenbeheersing. Primair daarin zijn een juiste installatie en een serie bouwkundige ingrepen, zoals gevel- en dakonderhoud, schilderwerk, isolatie, zonwering, kierdichting en het elimineren van koudebruggen.

Efficiency tijdens het renovatieproces is cruciaal. Vandaar dat wij alles tot in de puntjes geregeld hebben voor we aan de slag gaan. Zowel ten aanzien van materialen, logistiek, planning en timing als van de opvang of tijdelijke verhuizing van bewoners. In onze aanpak laten we niets aan het toeval over!

Ons doel is om u volledig te ontzorgen. We invenstariseren, doen verbetervoorstellen, maken keuzes en regelen de afhandeling met uw gebruikers. Het resultaat: uitstekende energieprestaties, comfort, CO2-reductie, efficiency en lage onderhoudkosten. Met Doordacht Renoveren kiest u voor een snel, soepel en goed doordacht traject die onnodige kosten en tijdverlies uitsluiten. Uw bezit kan er weer 40 jaar tegenaan!

denkt-bouwt-onderhoudt