ISO14001-certificaat behaald

Aalberts draagt graag bij aan een duurzame samenleving. Hierin zoeken we continue naar een goede balans tussen people, planet en profit. Deze elementen hebben wij intern vertaald naar verschillende duurzaamheidsdoelstellingen en deze aanpak heeft geresulteerd in het behalen van het ISO14001-certificaat.

Bij al onze werkzaamheden houden we bewust rekening met het milieu en de menselijke aspecten binnen en buiten Aalberts. Binnen onze organisatie kunnen onze medewerkers gemotiveerd en gezond hun werkzaamheden uitvoeren. Buiten Aalberts proberen we onze impact op het milieu te beperken en gaan we actief het gesprek aan over hoe we duurzaamheid concreet vorm kunnen geven met onze opdrachtgevers, leveranciers en andere stakeholders.

Over ISO14001

ISO14001 is de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem die is ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij een organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen.

Share this

Contact