Ketenintegratie Vecht en Omstreken

Als ketenpartner zijn wij al vele jaren het verlengstuk van woningbouwvereniging Vecht en Omstreken. Om processen en klanttevredenheid verder te verbeteren kunnen huurders vanaf nu reparatieverzoeken rechtstreeks bij onze afdeling Beheer & Onderhoud inplannen. Drie voordelen van deze samenwerking:

1. Sneller proces

Door het rechtstreekse contact tussen de huurder en Aalberts, fungeert woningcorporatie Vecht en Omstreken niet meer als tussenpersoon. Hierdoor verloopt het proces van reparatie sneller en wordt een hogere ‘first time fix’ gerealiseerd.

2. Gemakkelijker en duidelijker

Naast dat het rechtstreeks maken van een afspraak gemakkelijker is voor de huurder, biedt het ook meer duidelijkheid. Als een huurder een opdracht doorgeeft, verschijnt deze namelijk gelijk in ons systeem en die van de woningcorporatie. Hierdoor kan de huurder altijd worden geïnformeerd over de meest actuele status van zijn of haar opdracht.

3. Samen voor tevreden huurders

Doordat de afhandeling van een reparatieverzoek van aanname tot afhandeling door Aalberts wordt uitgevoerd, ontstaat voor de woningbouwvereniging ruimte om te investeren in verdere verbetering van de dienstverlening. De ketensamenwerking zorgt zo voor winst op meerdere fronten.

Share this

Contact