Nieuwe ontwikkelingen Weesperwerf

Achter de schermen wordt er momenteel hard gewerkt aan nieuwbouwplan Weesperwerf in Weesp. Dat zorgt voor een paar aanpassingen in het ontwerp. Zo komt er minder gestapelde bouw, maar zijn er straks wel meer eengezinswoningen te vinden.

Weesperwerf is een ontwikkeling van Aalberts Ontwikkeling en Blauwhoed. In totaal komen er 115 woningen: 85 grondgebonden eengezinswoningen en een appartementengebouw met dertig woningen. De 21 vrijesectorhuurwoningen in het plan worden afgenomen door Syntrus Achmea Real Estate. Het ontwerp is afkomstig van Inbo Architecten.

Parkeervoorzieningen

Ook zijn de parkeervoorzieningen in het plan nogmaals goed bekeken. In het gehele plan komen ongeveer 135 parkeerplaatsen waarvan tien plaatsen worden voorzien van een laadpunt voor elektrische auto’s. Met name aan de Nijverheidslaan komt een groot openbaar parkeerterrein. Vastgoedontwikkelaar Henri Pleizier van Aalberts Ontwikkeling: ‘Dat is mede gedaan om de naastgelegen bedrijven tegemoet te komen. Die hebben de vrees geuit dat bewoners mogelijk toekomstige hinder zouden ervaren van de bedrijvigheid. Met het oog daarop is ook de afstand van de bedrijven tot de woningen vergroot.’ Verder wordt naast de langslopende weg een geluidsscherm van duurzame kokosvezels geplaatst. Pleizier: ‘We hebben bij de planvorming zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de directe omgeving.’

Woonbestemming

In december kunnen belangstellenden het plan gedurende zes weken inzien. Er kunnen dan zienswijzen worden ingediend. Na deze periode neemt de gemeente een besluit over de beoogde woonbestemming. Pleizier: ‘In het tweede kwartaal van 2020 verwachten we dan te kunnen starten met de verkoop.’

Share this

Contact