aalberts-loading
 

Eerste fases renovatie Zonnehoeve opgeleverd

De volgende renovatiefases zijn in volle gang


Met de oplevering van de eerste renovatiefase van Zonnehoeve, woonzorgcentrum voor mensen met dementie, zijn de eerste stappen gezet om een wooncentrum te realiseren dat voldoet aan de huidige eisen. Na de oplevering van het nieuwe dagcentrum is het mogelijk om meer cliënten dagbesteding aan te bieden. Het bouwdeel waar de dagbestedingruimtes en diverse nevenfuncties zaten, wordt in de komende fases compleet verbouwd tot woongedeelte.

Opvolgende fases

Naast een nieuwe woonvleugel wordt er op de begane grond onder ander een geheel vernieuwd restaurant, een fysio- en welzijnsruimte, een kapsalon en een werkplaats gerealiseerd. Het sloopwerk daarvoor is reeds gestart. Tegelijkertijd worden er op de huidige afdelingen vijftien bad- en bedkamers aangepast, waardoor er in het huidige complex de vereiste eenbedskamers worden gerealiseerd. Het aanpassen van deze kamers is binnen de in gebruik zijnde afdeling, waardoor afstemming met de zorg uitermate belangrijk is.

Belang van communicatie

Het leveren van goede zorg gaat tijdens de renovatie volledig door, waarbij de bewoners zo min mogelijk last van de verbouwing mogen ondervinden. Dit vraagt om een maatwerkaanpak en daarom is de communicatie tussen Aalberts, HilverZorg en de medewerkers van Zonnehoeve cruciaal.

Het team van Aalberts weet hoe er moet worden gecommuniceerd en hoe er het beste ingespeeld kan worden op bepaalde situaties. Dit vanuit de ervaringen die zij heeft opgedaan bij eerdere werkzaamheden voor zorginstellingen en ziekenhuizen. Alle eigen vaklieden van Aalberts en onderaannemers worden geïnstrueerd over hoe om te gaan met situaties waarbij cliënten of bezoekers onverwacht in aanraking komen met het bouwtraject. Het bouwteam is immers te gast bij de opdrachtgever en niet andersom.


Het expertisecentrum voor dementie in Hilversum op Landgoed Zonnestraal wordt sinds juni door ons als bouwteampartner in opdracht van HilverZorg gerenoveerd. De oplevering staat gepland voor december 2017.

denkt-bouwt-onderhoudt