Onze aanpak

Om elke dag weer samen met onze klanten succesvolle resultaten neer te zetten, werken wij met gestructureerde aanpakken en werkwijzen. Daarbij draait veel – zo niet alles – om procesbeheersing en procesharmonisatie.

De successen worden bereikt door de inspanning van onze collega’s en projectpartners. Daarbij wordt gebruik van volledig gedigitaliseerde werkprocessen en natuurlijk van krachtige hulpmiddelen. Drie voorbeelden:

1. BIM-model

Door de afzonderlijke expertise van ontwerper, bouwer, constructeur en installateur te bundelen in één BIM-model worden communicatie en samenwerking sterk verbeterd. BIM is een digitale representatie van alle fysieke en functionele kenmerken van een gebouw of woning. Het biedt inzicht voor het sneller, duurzamer en economischer creëren en beheren van bouwprojecten. Daarnaast kunnen in het Revit 3D-model clash-controls worden uitgevoerd tussen de verschillende disciplines. Zo kunnen in een vroeg stadium van het bouwproces conflicten gesignaleerd en geoptimaliseerd worden.

2. Lean en Last Planner System

Bij het ontwerp, de voorbereiding en de realisatie van projecten werken onze teams met het Last Planner System. Bij deze werkwijze staat de klantwaarde centraal en bouwen we zo voorspelbaar mogelijk met zo min mogelijk verspilling. Dit vraagt om een optimale samenwerking van alle betrokken partijen.


Het Last Planner System is onze methodiek om Lean toe te passen. De Last Planner is de laagst verantwoordelijke die activiteiten en capaciteiten mag inplannen, zoals bijvoorbeeld een uitvoerder of montageleider. De Last Planners van alle bouwpartners en het projectteam plannen gezamenlijk de volgorde van het werk in elke fase van het project. De werkwijze, voortgang en planning worden op verschillende momenten geëvalueerd. Zo wordt het werkproces bewaakt en worden continue verbeteringen doorgevoerd.

3. Aalberts Doordacht

Snel komen tot een optimale ontwikkeling met minimale bijkomende kosten? Maximale beheersing van bouwkosten? Voor zowel onze eigen ontwikkelingen als van projecten voor onze opdrachtgevers maken wij dankbaar gebruik van ons woonconcept Doordacht Wonen. Door de projectoverstijgende samenwerking met comakers en verregaande standaardisatie kunnen we ons richten op de belangrijkste doelen van een project: het ontwikkelen van een aantrekkelijke woning, met een goede marktpotentie en aansprekende architectuur. Lees meer over Aalberts Doordacht >>

Contact