aalberts-loading
 

Onderwijsinstellingen

Of het nu ligt aan functionaliteitsuitbreiding, onderwijsvernieuwing, fusies of stijgende leerlingenaantallen, het schoolgebouw zwoegt en kraakt. Voor uw renovatie- of nieuwbouwplannen kiest u daarom voor een huisvestingspartner die bekend is met uw materie. Die met u meedenkt over kostenbeheersing, duurzaamheid, leefbaarheid en energiebesparing. Die uw gebouw op deze en alle andere essentiële gebruiks-criteria kan scannen. En het gehele bouw-, renovatie- of onderhoudstraject voor zijn rekening kan nemen. Zodat de kosten laag blijven en u straks verzekerd bent van huisvesting die berekend is op uw actuele eisen en bestand is tegen de zware gebruiksdruk die nu eenmaal op onderwijsinstellingen ligt.

Aalberts denkt. bouwt. onderhoudt.

denkt-bouwt-onderhoudt