Partner integraal onderhoud Dudok Wonen

Op 24 augustus jl. ondertekenden Dudok Wonen samen met Aalberts en twee andere partijen de intentieovereenkomst Bewoner & Onderhoud. Met de overeenkomst spreken de partijen de intentie uit om gezamenlijk al het onderhoud aan de woningen en panden van Dudok Wonen integraal uit te voeren.

Het totale bezit van Dudok Wonen wordt verdeeld in drie gebieden. Aalberts wordt verantwoordelijk voor al het dagelijks en mutatie onderhoud van één van deze gebieden vanaf 1 januari 2021. In 2022 wordt planmatig onderhoud daar ook aan toegevoegd.

Efficiency in onderhoudswerkzaamheden

Doordat Aalberts straks met vaste woningen werkt, zetten we de kennis die over de woningen wordt verzameld in om te voorspellen welke verduurzamings- en/of onderhoudswerkzaamheden er nodig zullen zijn. Welke werkzaamheden kunnen nu uitgevoerd worden zonder dat zij latere aanpassingen in de weg staan? Welke werkzaamheden kunnen we combineren? Door deze werkwijze kunnen we de verschillende soorten onderhoud beter op elkaar afstemmen en efficiënter uitvoeren. Dit zorgt voor kostenbesparing, voorkomt verspilling en verlicht overlast voor bewoners. Kijkend naar de woningmarkt zorgt deze aanpak ervoor dat leegstaande woningen sneller de verhuur in kunnen.

Bewoners centraal

Robert Jan Sliep directeur Woonbedrijf van Dudok Wonen benadrukt dat de bewoner centraal staat in het project. “Het vertrekpunt is de vraag hoe we onze klanten beter en sneller kunnen bedienen. Dat gaan we doen door de expertise van onze samenwerkingspartners optimaal te gebruiken en naar binnen te halen.”

Nu lopen er binnen een complex verschillende aannemers rond, straks is er nog maar één aanspreekpunt. Een verzoek of klacht kan direct worden opgepakt. Aalberts is dan niet afhankelijk van een opdracht of goedkeuring van Dudok Wonen. Hierdoor verschuift de rol van de woningcorporatie van opdrachtgever naar regiehouder. Aalberts en de andere samenwerkingspartners krijgen hierdoor aanzienlijk meer verantwoordelijkheden.

De komende maanden werken de partijen de samenwerking verder uit om op 1 januari 2021 gefaseerd aan de slag te kunnen.

Voorgrond: Rob van der Leij, Directeur Van der Leij – Roel-Jan Koelewijn, Technisch Directeur Coen Hagedoorn – Cor Broekhuizen, Directeur Bouw Aalberts Bouw – Robert Jan Sliep, Directeur Woonbedrijf Dudok Wonen

Share this

Contact