Universitair Medisch Centrum Utrecht

Het UMC Utrecht is één van de grootste en meest bekende ziekenhuizen van het land. Zo werken er maar liefst 11.000 mensen en zijn er 1.000 vaste bedden. Het uitgestrekte UMC-complex bestaat uit vier geschakelde hoofdgebouwen die worden omringd door tal van logistieke bijgebouwen.

Vaste huisvestingspartner

Als vaste huisvestingspartner realiseren wij al vele jaren projecten binnen het ziekenhuis. Bij al onze werkzaamheden staat de ongestoorde voortgang van het primaire proces voorop. Zo leverden wij al diverse verpleegafdelingen, een helikopterdek en OK-liften op. Eveneens renoveerden we de hoofd-, zijgangen en diverse verpleegposten van de gesloten psychiatrische afdeling. Ook realiseerden wij op het dak een vriesfaciliteit, terwijl de bestaande faciliteit bereikbaar en in werking moest blijven.

UMC lift

Uitgekiende operatie

Projectleider Dennis van Mourik over het combineren van bouwwerkzaamheden met een gegarandeerde continuïteit van het ziekenhuisproces: “Het is van groot belang dat we goed overleggen met de teamleiders van de verschillende afdelingen. Zo verlopen de verbouwingen zo soepel mogelijk en ondervinden de cliënten en het ziekenhuispersoneel zo min mogelijk overlast.”

Share this

Contact