Raamovereenkomst verduurzamingsplan Dudok Wonen

Met woningcorporatie Dudok Wonen hebben wij een raamovereenkomst getekend voor een grootschalig verduurzamingsplan voor bestaande woningen verspreid door het Gooi. Het verbeteren van het wooncomfort voor de huurders is hierbij het uitgangspunt. Drie andere details over het plan.

Detail 1 – Raamovereenkomst

De opdracht betreft een raamovereenkomst waarbij in de komende jaren meerdere complexen verduurzaamd zullen worden. De woningen worden in bewoonde staat verregaand geïsoleerd. In samenspraak met Dudok Wonen wordt er een planning opgesteld die zo goed mogelijk aansluit bij de natuurlijke onderhoudsmomenten van de woningen.

Detail 2 – Geïntegreerd contract

Tijdens de uitgebreide planontwikkeling is er onderzocht welke maatregelen er nodig zijn om de energieambitie van Dudok Wonen voor deze woningen te behalen. Het plan is ondergebracht in een geïntegreerd contract waarbij onder andere de engineering, planuitwerking, bewonerscommunicatie en realisatie door Aalberts wordt uitgevoerd.

Detail 3 – Huurderscommunicatie

De eerste belangrijke stap van de werkzaamheden is het uitgebreid informeren van de huurders over het verduurzamingsplan. Zo weten zij waar ze aan toe zijn en welke werkzaamheden er verwacht kunnen worden.

Ondertekening door Cor Broekhuizen (directeur bouw bij Aalberts) en Robert Jan Sliep (directeur woonbedrijf bij Stichting Dudok Wonen)

Share this

Contact