Samen naar CO2-neutrale woningen

Van gas los, CO2-neutraal tot NOM. De bebouwde omgeving vraagt om een duidelijke verduurzamingsambitie om het streven naar een nagenoeg klimaatneutraal Nederland in 2050 te behalen. Wat betekent dat voor de vastgoedstrategie van vandaag?

Voor veel van onze opdrachtgevers is Aalberts onderzoek- en realisatiepartner voor die omvangrijke opgave. Er zijn drie zaken die in elke dialoog over verduurzamen naar voren komen:

1. Nu gasloos of in de toekomst?

De uitwerking van de Label-B maatregelen zijn nog in uitvoering terwijl de vraag zich aandient of woningen direct gasloos gemaakt dienen te worden. Dit heeft niet alleen invloed op de uit te voeren technische maatregelen, maar ook op huurdersbereidheid en daarmee de huurdersparticipatie.

2. No regret

Bij alle verduurzamingsopdrachten moet rekening gehouden worden met het toekomstscenario van CO2-neutraal. Want hoe zorg je dat de aanpassingen die je maakt, naderende duurzaamheidsontwikkelingen versterken en niet in de weg staan? Te behalen isolatiewaarden en wel of geen balansventilatie bepaalt voor een groot deel de toekomstige uitbreidingsmogelijkheid richting CO2-neutraal. Welke maatregelen kunnen nu uitgevoerd worden, zonder een toekomstige upgrade te dwarsbomen? Dat vraagt een integrale benadering en inzicht in exploitatiescenario’s.

3. Een warme jas

Bij het verduurzamen van woningen is het isoleren van de buitenschil (‘een warme jas’) een belangrijke stap. Ook in de Aedes-scenario’s vormt dit een belangrijk ankerpunt. Maar wat als het bezit een rijksmonument is en de standaard aanpak niet toepasbaar blijkt? Welke maatregelen kunnen wel uitgevoerd worden in bewoonde staat en wat zijn de mogelijkheden als het complex uit niet aaneengesloten bezit bestaat?

Door het gericht meedenken met en het adviseren van onze opdrachtgevers, vinden we oplossing die recht doen aan huidige en toekomstige eisen. Oplossingen die technisch en financieel haalbaar zijn en die kunnen rekenen op draagvlak van huurders. Zo komen we samen tot een toekomstbestendige en rendabele woningvoorraad.

Share this

Contact