The Student Hotel Amsterdam opgeleverd

Binnen in het pand van The Student Hotel aan de Wibautstraat in Amsterdam is een patio gelegen. Om de begane grond één geheel te laten vormen, realiseerden wij op de patio een overkapping voor de extensie van de lobby. Deze functioneert als flexibele eventspace.

The Student Hotel biedt studentenkamers aan via tijdelijke verhuur. Doordat het bedrijf beschikt over een hotelvergunning, worden de hotelkamers buiten het collegeseizoen ook aan andere gasten verhuurd.

De verbouwing van de patio in 3 details:

Detail 1 – Werkzaamheden in fases

De werkzaamheden om de patio onderdeel van het gebouw te maken, verliep in fases. Zo startten wij met de realisatie van de overkapping en daarna het plaatsen van de wanden. De begane grond en de algemene ruimtes kregen een restyling. Door de ruimte die de toevoeging van de patio biedt, is de lobby nu ruimer en gereed gemaakt voor een eventspace. De studieruimtes zijn vernieuwd en een auditorium is toegevoegd. Het ontwerp van het project is van Penta Architecten in samenwerking met de interieurarchitect vanuit The Student Hotel.

Detail 2 – Overlastbeperking

The Student Hotel had tijdens de werkzaamheden een hoge bezettingsgraad. Daarom troffen wij voorzieningen om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Ook is er continue afstemming met het hotel over de planning van de werkzaamheden geweest om het omgevingsmanagement optimaal te houden.

Door het plaatsen van stofschotten tussen het werkgebied en het hotel, bleef de doorgang voor de aanwezigen in het hotel gewaarborgd. Deze stofschotten konden door The Student Hotel worden voorzien van posters etc. om het gevoel van een bouwplaats weg te nemen en de ‘look and feel’ te behouden. De overkapping is zoveel mogelijk wind- en waterdicht gemaakt voordat de oude gevelkozijnen werden weggehaald en de verbinding met het hotel ontstond.

Detail 3 – Coördinerende bouwer

Aalberts is al bijtijds door The Student Hotel bij het project als coördinerende bouwer betrokken. Zo zijn in een vroeg stadium alle benodigde maatregelen en mogelijke overlastpunten in kaart gebracht en is hierover afstemming geweest met alle betrokken partijen.

De werkzaamheden startten in november 2019 en zijn onlangs opgeleverd.

Share this

Contact