Het Nieuwe Normaal: een leidraad voor circulair bouwen

Steeds meer partijen in onze sector willen aan de slag met circulair bouwen. Een mooie ontwikkeling, maar met al die verschillende definities en meetmethoden kan het knap lastig zijn. Het Nieuwe Normaal kan uitkomst bieden!

Circulaire economie
Bekijk alle berichten

Een nieuwe leidraad

De MPG (MilieuPrestatie Gebouwen) norm is in onze sector welbekend. De MPG focust zich op materiaalgebruik en uitstoot tijdens de bouwfase. Hij is vastgelegd in wet- en regelgeving, is meetbaar en daarmee voor iedereen duidelijk. Dat geldt niet voor CO2 en losmaakbaarheid, of over uitstoot gedurende de hele levenscyclus van een gebouw. Toch belangrijke thema’s als we de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs willen halen. Daarom kijkt Het Nieuwe Normaal verder dan alleen de bouwfase.

Op weg naar Parijs

Bij Aalberts draait alles om bouwen aan het betere. Daarom wachten we niet tot er wet- en regelgeving komt, maar pakken we nu al onze verantwoordelijkheid. Rudy van Gurp, innovatiemanager bij Aalberts, vertelt er meer over:
‘Circulair ontwikkelen en bouwen is een hele mooie ontwikkeling, maar ook ingewikkelder dan het lijkt. De regelgeving en normering bleven tot nu toe achter, waardoor innovaties op het gebied van circulariteit dreigen te stagneren. Op weg naar de doelen uit het klimaatakkoord willen we alles zo goed en zo objectief mogelijk meetbaar maken. Daarom is het fijn dat er met Het Nieuwe Normaal een norm voor onze sector geformuleerd is. Het is een leidraad op het gebied van materialen en uitstoot, van ontwerp tot gebruiksfase én daarna. Je zou kunnen zeggen, een “all-in berekening”. Eén die ons helpt bij de ontwikkeling van duurzame innovaties. Door Het Nieuwe Normaal als routekaart te gebruiken kunnen we nu al mooie stappen zetten op het gebied van CO2-reductie en losmaakbaarheid en lopen we mee met de kopgroep als het gaat om circulair bouwen. Met als eindbestemming een volledig circulaire economie.’

Negen circulaire principes

Het Nieuwe Normaal bestaat uit 9 circulaire principes. Op 7 december 2023 presenteert de Cirkelstad de nieuwste versie van Het Nieuwe Normaal. Hierin zijn de prestatieniveaus geformuleerd op het gebied van circulair ontwerp en materiaalgebruik:

• Ontwerp- en bouw met een zo laag mogelijke MilieuPrestatie Gebouw (MPG);
• zo laag mogelijke materiaalgebonden CO2-uitstoot (embodied carbon);
• zo hoog mogelijke materiaalgebonden CO2-opslag (embedded carbon);
• zo hoog mogelijk aandeel circulaire materialen: hergebruikt, gerecycled of biobased;
• zo hoog mogelijk aandeel gezonde materialen;
• zo weinig mogelijk restmateriaal tijdens de bouw;
• zo groot mogelijke mate van adaptief vermogen;
• zo hoog mogelijke losmaakbaarheid;
• zo groot mogelijke hergebruikpotentie.

Cirkelstad

Het Nieuwe Normaal is initiatief van de Cirkelstad: een platform dat is ontstaan tussen private en publieke organisaties die op zoek zijn naar oplossingen op het gebied van circulair bouwen. Verschillende adviesbureaus werken hier actief aan mee. Adviesbureau Copper8 is zo’n bureau. Zij zijn gespecialiseerd in de transitie naar de circulaire economie. Daarom zijn we blij dat Copper8 ons begeleidt en adviseert over het invulling geven aan onze duurzame strategie.

Meer weten over Het Nieuwe Normaal? Ga naar Cirkelstad.nl. Of neem contact op met Rudy.