Gemeenteraad De Bilt stemt in met ruimtelijke voorwaarden Leyensetuin

Tijdens de raadsvergadering van 30 september 2021 is er door de gemeente de Bilt ingestemd met de ruimtelijke randvoorwaarden van de Leyensetuin in Bilthoven.

Tekening van de Leyensetuin in Bilthoven.
Bekijk alle berichten

Dit besluit is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het voormalige politiekantoor aan de Leyenseweg en de naastgelegen volkstuinen in Bilthoven tot een woningbouwlocatie.

Totstandkoming randvoorwaarden

De gemeente heeft samen met ontwikkelcombinatie Aalberts en Did en het adviesteam van buurtbewoners afgelopen anderhalf jaar samengewerkt aan de totstandkoming van deze voorwaarden. De ruimtelijke randvoorwaarden stellen onder andere de bouwhoogte, het aantal woningen en de architectuurstijl vast.

Diversiteit aan woningen

Er is door de gemeenteraad ingestemd met een plan van drie appartementengebouwen met in totaal 52 appartementen, waarvan 36 in de sociaal en middenhuur. De overige appartementen worden in de vrijesector als huur of koop aangeboden. Daarnaast omvat het plan 16 eengezinswoningen. Alle woningen liggen rond een royale, groene binnenruimte die geschikt is als ontmoetingsruimte voor bewoners en omwonenden.

Wethouder Smolenaers: “We hebben in onze gemeente een groot woningtekort. Er is veel behoefte aan appartementen. Ik ben blij dat er nu een plan is vastgesteld wat betaalbaar is voor de Biltse woningzoekende en past bij waar het meeste behoefte aan is.”

Ontwerp en ontwikkeling gebouwen

Met de vaststelling van de ruimtelijke randvoorwaarden gaat de ontwikkeling naar een volgende fase. De randvoorwaarden vormen de basis voor het verdere ontwerp van de gebouwen. Op verzoek van het adviesteam vormt de jaren ‘30 architectuurstijl van de vorige eeuw de inspiratiebron in de verdere planuitwerking. Deze architectuurstijl sluit aan bij de bebouwing in de directe omgeving.

Vervolg invulling plan

De komende periode worden de voorwaarden vertaald in een bestemmingsplan. In samenwerking met woonstichting SSW wordt onderzocht hoe er invulling wordt gegeven aan de woningbehoefte op dit moment.

Geïnteresseerden voor een koop- of vrijesector huurwoning binnen de Leyensetuin kunnen zich vrijblijvend aanmelden via de website leyenseweg.info.