Oplevering Noorderkwartier Amsterdam

Eind mei is de oplevering van de eerste woningen in Noorderkwartier Amsterdam begonnen.

 

Drone afbeelding van Noorderkwartier Amsterdam.

Als sluitstuk van deze wijk realiseerden wij 26 woningen in opdracht van CZAN.

Oplevering eerste woningen Noorderkwartier Amsterdam.
Een rij nieuwe woningen in Noorderkwartier Amsterdam.

Een samenwerking tussen ontwikkelaars Blauwhoed en AM Gebiedsontwikkeling.