Aalberts tekent contract voor renovatie woningen Beukenhof

Samen met Inovum tekent Aalberts een contract voor de renovatie en uitbreiding van de woningen in de Beukenhof in Loosdrecht. De opdracht bestaat uit de renovatie en uitbreiding van de woningen voor de doelgroep Psychogeriatrie (dementie). Hiermee wordt een moderniseringsslag uitgevoerd en worden er extra kamers gerealiseerd.

Inovum en Aalberts voor de Beukenhof na de ondertekening.
Bekijk alle berichten

De woningen aan de achterzijde van de Beukenhof worden omgeven door de mooie en ruime tuin met vijver. Hier wonen op dit moment 6 of 7 bewoners met een psychogeriatrische achtergrond op een woning. Zij delen een gezamenlijke woonkamer die met de renovatie groter wordt.

Woonkamers met uniek karakter

Iedere woonkamer krijgt een geheel eigen karakter. In een werkgroep met een vertegenwoordiging van familielieden van bewoners, medewerkers en stylisten werden thema’s gekozen; Lucht en Water, Natuur, Modern, Klassiek. Dit komt tot uiting in de kleuren en materialen waarbij zorgvuldig werd gekeken naar wat deze doelgroep als prettig en comfortabel ervaart.

Uitbreiding met extra slaapkamers en faciliteiten

Met de grotere woonkamers worden ook extra slaapkamers gerealiseerd. Naast de renovatie aan de woningen wordt er een nieuwe snoezelruimte ingericht en een ruimte met een relaxatiebad. Zowel de snoezelruimte als het relaxatiebad zijn mogelijk gemaakt door sponsors, waaronder de Diaconie kerk Loosdrecht, De Stichting Loosdrecht, Stichting Roelsefonds en een anonieme gift.

De werkzaamheden zijn gestart

We zijn inmiddels begonnen aan de voorbereidende werkzaamheden. Patrick Peet: ‘wij zijn blij met de renovatie van de Beukenhof een bijdrage te kunnen leveren aan een fijne en veilige woonomgeving voor deze kwetsbare doelgroep’. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en in delen opgeleverd. Zo wordt de overlast zoveel mogelijk beperkt. We verwachten in de eerste maanden van 2024 de laatste bouwkundige werkzaamheden af te ronden.