Aalberts tekent raamovereenkomst met Dudok Wonen

Op dinsdag 25 januari ondertekenden Aalberts en Dudok Wonen, samen met Coen Hagedoorn en Van der Leij een raamovereenkomst. Onder de naam ‘Bewoner & Onderhoud’ start een vernieuwde manier van samenwerken op het gebied van onderhoud voor alle huurwoningen.

Aalberts en Dudok Wonen, tekenen samen met Coen Hagedoorn en Van der Leij een raamovereenkomst.
Bekijk alle berichten

Een volgende stap in een langjarige samenwerking waarbij goede dienstverlening en kwalitatief, efficiënt en kostenbewust onderhoud centraal staat.

Van intentie naar uitvoering

Halverwege 2020 ondertekenden dezelfde partijen de intentieoverkomst. In de periode die volgde zijn de ambitie, doelen en aanpak verder uitgewerkt. De uitkomst daarvan komt samen in de raamovereenkomst. Het totale woningbezit van de corporatie is ingedeeld in drie werkgebieden. Aalberts is samen met Van der Leij verdeeld over Hilversum, waarbij Van der Leij ook Almere doet. Coen Hagedoorn heeft Gooise Meren als werkgebied. Per gebied is één onderhoudspartner verantwoordelijk voor al het onderhoud; het dagelijks (ook wel klachtenonderhoud, zoals kleine reparaties), planmatig (periodieke werkzaamheden, zoals schilderwerk) en mutatieonderhoud (onderhoud dat plaatsvindt op het moment dat een woning vrijkomt).

Met het ondertekenen van de raamovereenkomst zetten partijen een volgende stap in de samenwerking.

De handtekening wordt gezet door Cor van Aalberts.
Aalberts en Dudok Wonen, tekenen samen met Coen Hagedoorn en Van der Leij een raamovereenkomst aan een grote tafel.

De nieuwe, regiegestuurde aanpak is redelijk uniek in de branche, vertelt Cor Broekhuizen, directeur van Aalberts: “We werkten op zich al meer samen met andere bouwbedrijven, maar zo vergaand als dit nog niet. Het vraagt van iedereen een andere manier van werken. Van ons als partners vraagt het dat we niet alleen uitvoeren wat onze klant wil, maar dat we daadwerkelijk vanuit een gezamenlijke visie werken en daarin ook adviserend optreden. Vanuit de corporatie vraagt het vertrouwen om zaken los te laten en te gaan sturen op resultaat, als regievoerder. Het is bijzonder uitdagend om dit traject aan te gaan met elkaar.”

Verandering voor bewoners

Het doel is goede dienstverlening aan de bewoners combineren met efficiënt en kostenbewust onderhoud. Bewoners krijgen te maken met één partij voor alles op het gebied van onderhoud. In de dienstverlening aan huurwoningen speelt onderhoud een belangrijke rol. Dus de kwaliteit waarborgen, de dienstverlening hieromheen goed organiseren en daar goed over communiceren is belangrijk. Met Bewoner & Onderhoud heeft Dudok Wonen vaste afspraken met vaste aannemers. De partners houden precies bij hoe het ervoor staat met alle woningen en wat er nodig is, hierdoor kan er sneller geschakeld worden. Een mooi project, waar wij onze schouders onder gaan zetten!