Wkb-pilot in samenwerking met Ed Controls

Aalberts neemt het voortouw in de voorbereiding op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), ondanks het recente uitstel tot 1 januari 2023. Deze wet vereist verhoogd toezicht op de bouwkwaliteit tijdens de bouw en bij oplevering. De overheid streeft naar meer toezicht en controle in de bouwsector, zodat bouwers de geldende regels naleven. We voeren op dit moment diverse pilotprojecten uit om voorbereid te zijn op deze nieuwe regelgeving.

Bekijk alle berichten

De kwaliteit en veiligheid bewaken op de bouw

Met Ed Controls kun je informatie digitaal vastleggen, belangrijke documenten raadplegen en actiepunten toewijzen aan de juiste personen, alles via één app. Door Ed Controls te gebruiken, kunnen we de kwaliteit en veiligheid bewaken vanaf het begin tot aan de oplevering. Dankzij het gebruik van deze app zijn we in staat om kwaliteits- en veiligheidskeuringen digitaal uit te voeren op de bouw. We werken hierbij nauw samen met Woningborg, de door ons gekozen certificerende instantie voor kwaliteitsborging.

WKI-Integratie met Ed Controls

Het Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI) is een digitaal platform waarop toezichtmomenten worden vastgelegd. Ed Controls kan worden gekoppeld aan het WKI. Alle toetsingsmomenten die door Woningborg zijn vastgesteld, verschijnen automatisch in Ed Controls als audits in je project. Hiermee voldoen we aan de eisen van de Wkb. Wil je meer informatie over de specifieke stappen die we nemen en hoe de pilot ons bevalt? Lees hier verder.

WKB en Aalberts bezig met de controle via Ed Controls.
Collega's samen bezig met de controle via Ed Controls.