FSC-certificering

FSC®-gecertificeerd

Aalberts Bouw bv is FSC-gecertificeerd, de licentiecode is FSC-C023400: met de keuze voor het gebruik van FSC-gecertificeerd hout bij diverse projecten, dragen wij bij aan een duurzame toekomst voor de gebieden waar het hout wordt gewonnen. Met het gebruik van FSC hout dragen we bij dat bossen in stand blijven en dat er ook voor toekomstige generaties hout beschikbaar blijft. In onze Arbo beleidsverklaring hebben wij ons beleid aangegeven met betrekking tot de fundamentele FSC-arbeidsvoorwaarden.