Landgoed Monnikenberg | Hilversum

Op het Hilversumse landgoed Monnikenberg bouwden wij in opdracht van Hugenholtz Property Group drie appartementencomplexen met een stallingsgarage. Het gaat om 53 ruime huur- en 24 koopappartementen.

3

complexen

53

huurappartementen

24

koopappartementen

Drie appartementencomplexen op Landgoed Monnikenberg in Hilversum in aanbouw te zien vanuit de lucht
Bekijk alle projecten

Landschappelijk wonen

Nieuw bouwen op een eeuwenoud landgoed in een bosrijke omgeving, dat is een buitenkans. Ook voor Architect Jan Bloemendal, die het ontwerp maakte. Hij vertelt: ‘Op het lommerrijke landgoed Monnikenberg komt “landschappelijk wonen” tot uitdrukking in luxe appartementengebouwen. De karakteristiek is wonen in het bos aan een open heide veld, waarbij zoveel mogelijk bestaande bomen zijn ingepast en nieuwe aangevuld. Het heide- en graslandschap verweeft zich vanuit het noordelijke open veld met de boslocatie Monnikenberg. Ik heb gezocht naar een zorgvuldig evenwicht tussen de woningen en de prachtige natuurlijke omgeving en naar een architectuur die recht doet aan de unieke plek. De appartementengebouwen zijn dan ook zorgvuldig ingepast in het landschap, de volumes zijn net zichtbaar tussen de bosrand vanuit de groene wig en hebben een ingetogen architectonische expressie. De kleuren zijn natuurlijk en terughoudend.’

Voor de 3 appartementengebouwen is ook een half verdiepte overdekte parkeervoorziening ontworpen met een groen dak waarop heide kan groeien. Door enkele gaten in het dak groeien er vanuit de stallingsgarage bomen. Deze versterking de landschappelijke sfeer en geven afstand tot de overige in te vullen woongebouwen.

Werken met het Last Planner System

Bij het ontwerp, de voorbereiding en de realisatie van Monnikenberg werkten onze teams met het Last Planner System. Bij deze werkwijze staat de klantwaarde centraal en bouwen we zo voorspelbaar mogelijk met zo min mogelijk verspilling. Dit vraagt om een optimale samenwerking van alle betrokken partijen. Het Last Planner System is onze methodiek om Lean toe te passen. De Last Planner is de laagst verantwoordelijke die activiteiten en capaciteiten mag inplannen, zoals bijvoorbeeld een uitvoerder of montageleider. De Last Planners van alle bouwpartners en het projectteam plannen gezamenlijk de volgorde van het werk in elke fase van het project. De werkwijze, voortgang en planning worden op verschillende momenten geëvalueerd. Zo wordt het werkproces bewaakt en worden continue verbeteringen doorgevoerd.

BIM

Om invulling te geven aan onze BIM-regierol hebben we diverse bouwpartners geselecteerd die vanuit hun specialisme het BIM gevuld hebben met productiemodellen: what you see is what you get. Door voldoende tijd hiervoor te nemen in de voorbereiding, hebben we diverse conflicten vroegtijdig gesignaleerd en met de kennis van onze bouwpartners kunnen optimaliseren. Tevens was er ruimte voor afstemming en optimalisatie van het ontwerp met onze klant. Hierdoor is zowel de kwaliteit als de klantwaarde vergroot. Zo gingen BIM en Lean hand in hand met een voorspelbaar uitvoeringsproces tot gevolg.

De appartementen zijn in 2020 opgeleverd.

Drie appartementencomplexen op Landgoed Monnikenberg in Hilversum in aanbouw te zien vanuit de lucht