Op het Hilversumse landgoed Monnikenberg bouwden wij in opdracht van Hugenholtz Property Group drie appartementencomplexen met een stallingsgarage. Het gaat om 53 huur- en 24 koopappartementen.

Architect Jan Bloemendal heeft een plan uitgewerkt waarbij het thema ‘landschappelijk wonen’ centraal staat. Er is gezocht naar een zorgvuldig evenwicht tussen de woningen en de prachtige natuurlijke omgeving en naar een architectuur die recht doet aan de unieke plek.

Optimaal werkproces


Bij het ontwerp, de voorbereiding en de realisatie van Monnikenberg werkten onze teams met het Last Planner System. Bij deze werkwijze staat de klantwaarde centraal en bouwen we zo voorspelbaar mogelijk met zo min mogelijk verspilling. Dit vraagt om een optimale samenwerking van alle betrokken partijen.


Het Last Planner System is onze methodiek om Lean toe te passen. De Last Planner is de laagst verantwoordelijke die activiteiten en capaciteiten mag inplannen, zoals bijvoorbeeld een uitvoerder of montageleider. De Last Planners van alle bouwpartners en het projectteam plannen gezamenlijk de volgorde van het werk in elke fase van het project. De werkwijze, voortgang en planning worden op verschillende momenten geëvalueerd. Zo wordt het werkproces bewaakt en worden continue verbeteringen doorgevoerd.

BIM

Om invulling te geven aan onze BIM-regierol hebben we diverse bouwpartners geselecteerd die vanuit hun specialisme het BIM gevuld hebben met productiemodellen: what you see is what you get. Door voldoende tijd hiervoor te nemen in de voorbereiding, hebben we diverse conflicten vroegtijdig gesignaleerd en met de kennis van onze bouwpartners kunnen optimaliseren. Tevens was er ruimte voor afstemming en optimalisatie van het ontwerp met onze klant. Hierdoor is zowel de kwaliteit als de klantwaarde vergroot. Zo gingen BIM en Lean hand in hand met een voorspelbaar uitvoeringsproces tot gevolg.

Share this

Contact