Bouwen aan het betere: meten is weten

Aalberts bestaat dit jaar 350 jaar. Daar nog eens 350 jaar aan vastplakken kan maar op één manier: door onze verantwoordelijkheid te nemen en in balans met de aarde te bouwen. Eerder deelden we onze ambitie: twee keer zo duurzaam bouwen in 2030. Dat vraagt om objectieve metingen. In dit artikel nemen we je mee in onze nulmeting uit 2023 en delen we hoe méér meten leidt tot anders bouwen.

Meten is weten
Bekijk alle berichten

Een nieuw perspectief op het meten van uitstoot en impact

Om makkelijker kennis en ervaringen uit te wisselen met andere bouwers en ontwikkelaars in de sector, willen we weg bij het subjectieve. Daarom hebben we tijdens een intensieve samenwerking met Copper8 een grondige nulmeting uitgevoerd over de CO2-uitstoot van onze gehele onderneming in 2022 en 2023. Vanuit dit startpunt kunnen we steeds concreter en absoluter onze vooruitgang meten richting ‘twee keer zo duurzaam’. Dit jaar al, documenteren we metingen voor 100% van onze nieuwbouwprojecten! Daarnaast sturen we gedurende projecten al strategisch bij, om uitstoot te verlagen.

Dream big, start small - but at least start!
We mogen trots zijn op onze vooruitgang: Aalberts zat in 2023 10% onder het marktgemiddelde, en met Doordacht projecten zelf 50% onder dat gemiddelde. Dat zijn mooie resultaten, maar we zijn er nog lang niet. We moeten vóór 2030 naar maximaal 120 kilo CO2-equivalent per m2 voor al onze nieuwbouw. En ons doel voor 2024 is om al 10% lager te zitten dan afgelopen jaar.

MPG: Van verplichting naar kansen

Vroeger lag een MPG*-berekening op een plank te verstoffen – als formaliteit voor de bouwvergunning. Nu is het welkom gereedschap waarmee onze projectleiders en adviseurs voortgang meten.

Ontwerpmanager Jasper Ritsema, ontdekte tijdens een schetsontwerp dat een appartementencomplex boven de 400 kilo CO2-eq per m² uitkwam: “Toen ik de voorlopige MPG-berekening zag, besefte ik hoe belangrijk het is om al in de planfase de CO2-uitstoot te reduceren. Het gaat niet alleen om de planning, techniek en kosten; is het haalbaar binnen budget? Maar ook: kan de aarde ons dit geven? Daar moet je in een vroeg stadium al over nadenken. Nu onderzoek ik in de SO+-fase al duurzamere materialen en installaties.”

Uitstoot verminderen en afwegen

Waar tal van tools je nieuwbouwproject kunnen doormeten, ontbreken die nog voor renovatieprojecten. We zijn vooral gewend naar labelsprongen te kijken, terwijl die niets zeggen over uitstoot en 70% van bouwgerelateerde emissies uit de renovatiesector komt.
Het meten van renovaties en onderhoud is niet verplicht – we doen het toch. Door meetinstrumenten voor nieuwbouw slim te benutten, verzamelen we informatie over milieubelasting en verbeteringen. Zo kunnen we afwegen wanneer welke labelsprong het meest geschikt is. Gaan we direct naar label B, of is een tussenstap naar label D qua ingreep of budget voor dit moment beter?

Na elke doorrekening verkennen we nieuwe maatregelen of duurzamere alternatieven en keren we terug naar de (nul)meting. Waar staan we nu? Hoe zit het met onze uitstoot? Wat kunnen we nog veranderen, om de uitstoot van dit project te verlagen? Zo krijgen we bij elke verduurzaming van een projectplan beter inzicht in onze impact en vooruitgang richting de ambitie voor dít jaar, op weg naar 2030.

Elke stap is hard nodig

Ons uiteindelijke doel is duidelijk: in 2030 twee keer zo duurzaam bouwen, tegen gelijkblijvende kosten. Dat is niet alleen een mooi milieudoel, het is ook een hard ‘budget’. De wetenschap toont namelijk aan dat we écht niet meer kunnen uitstoten dan vastgesteld, om onder de 1,5 graad opwarming te blijven. Dus elke kilo die we dit jaar nog teveel “uitgeven”, moeten we volgend jaar dubbel zo hard besparen. Aan de bak dus!

Hoe wij projecten bijsturen en veranderen om onze negatieve impact te verkleinen, delen we graag met je in een volgend artikel.

* Bouw-woordenboek
MPG staat voor Milieuprestatie Gebouwen. De indicator is in de bouw verplicht om de milieubelasting van gebouwmaterialen en hoeveelheid materialen te berekenen over de levensduur van 75 jaar. Lager is beter, want MPG wordt uitgedrukt in een cijfer dat de milieu-impact per m2 per jaar aangeeft op basis van data uit de Nationale Milieudatabase.