Ons CO2-beleid

De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument om bedrijven te helpen bij het inzichtelijk maken van de energieprestaties. Het doel is het reduceren van CO2 en energiekosten. Het CO2-managementsysteem bestaat uit vijf niveaus. Bij niveau een tot en met drie staat de reductie van de uitstoot van de eigen organisatie (en projecten) centraal. Voorbeelden hierbij zijn inzicht in brandstofgebruik, elektrische auto’s en zuinige verlichting. Bij niveau vier en vijf is ligt de focus op ”de keten”. Er wordt gekeken naar al de toeleveranciers en de CO2-uitstoot in de totale keten.

De vijf niveaus van de ladder worden bepaald door vier invalshoeken: inzicht, reductie, transparantie en participatie. Deze invalshoeken helpen het in kaart brengen van vlakken waar verbeterd kan worden op het gebied van CO2-reductie.

Onze CO2-prestatie

De afgelopen jaren zijn we steeds concretere en aantoonbaardere stappen aan het zetten in verduurzaming van onze organisatie en projecten. Enerzijds doen we dit door het thema bespreekbaar te maken en anderzijds door inzicht te krijgen kunnen we heldere doelen stellen.

We hebben onze CO2-prestatie inzichtelijk gemaakt en bepaald hoe we deze aantoonbaar kunnen verbeteren. Het certificaat is voor ons de bevestiging dat we goed op weg zijn met het monitoren en verbeteren van onze CO2-prestatie. Met trots kunnen wij mededelen dat Aalberts per 6 mei 2021 gecertificeerd is voor het behalen van het CO2-certificaat prestatieladder drie.

Initiatieven

Aalberts is op dit moment actief in de volgende drie initiatieven:

1. Bandenspannings-initiatief
Het controleren van de bandenspanning gebeurt in het algemeen vaak te weinig, landelijk gezien rijdt zelfs ongeveer 60% van alle auto’s met een te lage bandenspanning. Het is beter voor het milieu om de juiste bandenspanning te hebben, met harde banden verbruik je namelijk minder brandstof. Hoe meer brandstof de auto verbruikt, hoe meer uitlaatgassen er in de lucht komen. Denk aan fijnstof, roet en stikstofoxiden. Alles behalve goed voor het milieu en je gezondheid. Een juiste bandenspanning draagt daarom bij aan onze doelstellingen om onze totale CO2-uitstoot te verlagen, maar er zijn nog meer redenen om met een voldoende bandenspanning te rijden:

  • Door een te lage bandenspanning krijg je een hoger brandstofverbruik van de auto.
  • Door een te lage bandenspanning krijg je een lagere actieradius van elektrische auto’s.
  • Door een te lage bandenspanning krijg je een hogere slijtage van de banden.

En door een te lage bandenspanning, krijg je dus een hogere CO2-uitstoot. Om deze reden heeft Aalberts een initiatief ontwikkeld om de geparkeerde auto’s in Loosdrecht elk kwartaal te controleren en de bestuurders erop te attenderen als de spanning te laag is.

2. Duurzame Leverancier
Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die veilig en verantwoord willen ondernemen. Ze ondersteunen bedrijven, opdrachtgevers en leveranciers bij hun uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, milieu en veiligheid. Aalberts is aangemeld bij dit platform.

3. Elektrische bedrijfsbussen

In het kader van onze duurzaamheidsambitie zijn er tien elektrische bedrijfsbussen aangeschaft.

Lees hieronder meer over: