Samenwerkingsovereenkomst Rengerswetering eiland 6 getekend

Na positieve besluitvorming door de gemeenteraad van Bunschoten hebben adjunct-directeur Henri Pleizier, wethouder Huig van Barneveld en ontwikkelingsmanager Dick Boekhout namens BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling op donderdag 3 juni 2021 de samenwerkingsovereenkomst voor het zesde eiland van Rengerswetering getekend.

In de overeenkomst is afgesproken dat de partijen in de gebiedsontwikkeling samen gaan optrekken. Hierbij neemt de gemeente het voortouw in het bouwrijp maken en de inrichting van de openbare ruimte van het nieuwe woongebied. Aalberts Ontwikkeling en BPD zullen op hun beurt in de periode 2025-2028 de woningen ontwikkelen, verkopen en realiseren. Beoogd wordt om weer een gevarieerd woningprogramma aan te bieden, waarmee verschillende doelgroepen worden bediend.

Planning

De komende tijd gaat de gemeente eerst aan de slag met de planvorming voor de eilanden vijf, zes en zeven als geheel. Hierbij zal de eilandenstructuur van het masterplan Rengerswetering verder worden vertaald naar een voorlopig stedenbouwkundig plan. Dit plan gaat dan de basis vormen voor de nadere uitwerking die per eiland zal gaan plaatsvinden, waarbij begonnen wordt met het vijfde eiland. Verder wordt ook gestart met het overleg over de samenwerking met de andere grondeigenaar binnen het plangebied van Rengerswetering eiland zes.

Share this

Contact