Aalberts Ontwikkeling

Aalberts Ontwikkeling richt zich op (her)ontwikkeling, verkoop en realisatie van woningen en zorgvastgoed. Wij ontwikkelen plekken waar mensen graag willen wonen, werken, recreëren en oud willen worden. Plekken die tevens van meerwaarde zijn voor de bestaande omgeving.

Vanuit een gezonde dosis realisme kopen we risicodragend locaties aan die door herontwikkeling een kwaliteitsimpuls krijgen waar ook de bestaande omgeving van profiteert. Onze praktische aanpak leidt samen met alle betrokkenen in het ontwikkeltraject tot mooie resultaten. In onze ontwikkelingen hebben we oog voor duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Naast het realiseren van energiezuinige woningen, besteden we veel aandacht aan de inrichting van de woonomgeving zodat deze voorbereid is op veranderingen van het klimaat (zoals het voorkomen van wateroverlast en hittestress). Zo creëren wij buurtschappen die toekomstbesteding zijn, waar zowel jong als oud prettig woont.

Creatief en ondernemend

Onze projectontwikkelaars zijn ondernemend, inventief, sociaal en geduldig. Het (onder)zoeken van kansen en het afwegen van risico’s staat voorop. Dit levert interessante locaties en mooie projecten op die in samenwerking met Aalberts Bouw tot uitvoering worden gebracht. Veel projecten ontstaan door succesvolle een-op-een samenwerkingen met particuliere grondeigenaren of beleggers. Daarnaast schrijven wij in op tenders van gemeenten waarbij niet alleen grondwaarde belangrijk is, maar veelal ook maatschappelijke thema’s onderdeel zijn van de uitvraag.

Henri Pleizier: ‘Aalberts Ontwikkeling gaat met mensen en partijen in gesprek om te kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen. Het gaat uiteindelijk om het creëren van meerwaarde dat resulteert in een win-winsituatie voor beide kanten van de tafel. Vanuit deze houding proberen we een locatie tot ontwikkeling te brengen en een duurzame woonomgeving te creëren.’

Het team

Binnen Aalberts Ontwikkeling is Henri Pleizier verantwoordelijk voor de acquisitie. Projectontwikkelaars Carlijn Buts en Gonnie Weterings ondersteunen Henri gedurende de acquisitiefase. Bij een succesvolle afronding van deze fase vindt de verdere planuitwerking plaats onder regie van Carlijn of Gonnie.

Portfolio

Door te luisteren naar de markt en het juist inspelen op kansen, heeft Aalberts Ontwikkeling (al dan niet in een samenwerking) in de afgelopen jaren al een sterk portfolio opgebouwd. Hieronder enkele voorbeelden:

Contact