Over Aalberts

Met zo’n 140 collega’s werken wij elke dag aan uitdagende klantvragen. Dat doen we als huisvestingspartner voor woningcorporaties en bedrijven. Als bouwpartner zijn we een waardevolle schakel voor vele ontwikkelaars, beleggers en zorginstellingen.

Als ontwikkelende bouwer werken wij daarbij samen met professionele partners met wie wij de klantwensen tot realiteit kunnen brengen. Het is onze drijfveer om daar iedere dag in te leren. Want als eeuwenoud familiebedrijf weten wij dat we onszelf voortdurend opnieuw uit moeten vinden. Door partijen met elkaar te verbinden die zich daarin herkennen worden projecten haalbaar.

350 jaar familiegeschiedenis

Het jaar waarin de beruchte ‘Zomerstorm van 1674’ over Nederland raasde, de Dom in Utrecht spleet, huizen verwoestte en het maatschappelijk leven ontwrichtte. Of de aanschouwing van de kaalslag de reden was voor het starten van zijn bouwbedrijf is niet bekend, feit is wel dat Abraham Streefkerk dit jaar met zijn initiatief de basis legde voor het familiebedrijf Aalberts.

Als bijna 350 jaar familiegeschiedenis ons iets geleerd heeft, is het dat grote successen worden behaald door kleine dingen. Door details. Het zijn immers die kleine dingen die je makkelijk over het hoofd ziet. Misschien zijn wij daarom als familiebedrijf al lang geen bouwbedrijf meer. Omdat we juist goed zijn in zaken, die op het eerste gezicht niet zoveel met bouwen te maken hebben. Onze klanten moeten de ervaring krijgen dat aan alles is gedacht. En dat kan alleen als wij aan alles denken.

1674 gang

Inspirerende werkomgeving

Onze kantoren in Loosdrecht en Zeist zijn frisse, energieke en vooral inspirerende werkplekken. Voor medewerkers, klanten en comakers. Locaties waar we kunnen brainstormen met collega’s, maar ook in alle rust kunnen werken aan nieuwe concepten en passende klantoplossingen. Ze vormen een plek waar interactie en cocreatie met onze klanten en partners optimaal tot stand komt. Een uitstekende kop koffie, voldoende fruit en op zijn tijd een lekker stuk chocolade draagt daar natuurlijk ook aan bij.

MVO, CO2 en duurzaamheid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in het algemeen en duurzaamheid in het bijzonder zijn volledig verweven met onze bedrijfsvoering en komen in al onze geledingen tot uitdrukking. Besluiten zoals zuinig omgaan met grondstoffen, maar ook het aangaan van de dialoog met onze opdrachtgever over duurzaamheidstoepassingen op maat.

Onze kantoren beschikken over een A++ label en zijn voorzien van voldoende oplaadpunten voor ons plug-in wagenpark. Werkprocessen voldoen aan de ISO14001-richtlijnen en vanuit de CO2-prestatieladder proberen wij om de CO2-uitstoot nog verder te beperken. Bij het aantrekken van personeel houden wij rekening met de woon- en werkafstand. Criteria die we ook hanteren bij het selecteren van onze bouwpartners en leveranciers.

Aalberts duurzaam wagenpark

FSC®-gecertificeerd

Aalberts Bouw bv is FSC®-gecertificeerd (licentiecode FSC-C023400): met de keuze voor het gebruik van FSC-gecertificeerd hout bij diverse projecten, dragen wij bij aan een duurzame toekomst voor de gebieden waar het hout wordt gewonnen. Met het gebruik van FSC hout dragen we bij dat bossen in stand blijven en dat er ook voor toekomstige generaties hout beschikbaar blijft. In onze Arbo beleidsverklaring hebben wij ons beleid aangegeven met betrekking tot de fundamentele FSC-arbeidsvoorwaarden.

Contact