Het Vierde Kwadrant

In het vriendelijke dorpje Kockengen realiseerden wij in opdracht van BPD een schitterend nieuwbouwplan. De 64 woningen van Het Vierde Kwadrant zijn verdeeld over een rijk palet van woningtypes: van betaalbare rijwoningen tot riante vrijstaande villa’s. Tijdens de start verkoop was de belangstelling overweldigend.

Engineer en build

In een bouwteam is het Voorlopige Ontwerp van EVE Architecten tot een realiseerbaar plan uitgewerkt. In cocreatie sessies met de architect, constructeur, opdrachtgever en installatiepartners zijn we in een hele korte tijd gekomen tot de technische uitwerking van het plan. Voor de realisatie is gebruikgemaakt van LPS.

Bodemstructuur

Het Vierde Kwadrant bevindt zich in kwetsbaar gebied wat betreft de bodemstructuur. Om die reden zijn er al vroeg afspraken gemaakt over de te hanteren civiel-technische eisen en randvoorwaarden bij het voor bewoning geschikt maken van het plangebied, waaronder het voorbelasten van de bodem.

Lokale woningbehoefte

11 woningen zijn door de plaatselijke woningbouwvereniging afgenomen ten behoeve van de sociale huur. Zo is er invulling gegeven aan de lokale woningbehoefte.

Alle woningen hebben schitterende details zoals rieten kappen. De bewoners kunnen genieten van hun nieuwe huis in de groene en waterrijke omgeving van Het Vierde Kwadrant.

Share this

Contact