In de periode 2013 – 2016 hebben wij in twee fases diverse woon- en dagbestedingsgebouwen gerealiseerd voor Sherpa. De bouwlocatie bevond zich in een gebied dat bewoond wordt door mensen met een specifieke zorgvraag.

Best practices

De succesvolle realisatie van de ontwerpen van Nieuw Nederland Architecten in een bouwteam in de eerste fase, heeft er toe geleid dat wij in 2016 als bouwteampartner nog eens zes nieuwe woongebouwen voor Sherpa realiseerden aan de Diezelaan in Baarn. Hiervoor is een evaluatie gehouden over de eerste fase en zijn de best practices voor het nieuwe project ingezet.

Woongebouwen

De woongebouwen zijn levensloopbestendig en zijn daarom geschikt voor het huisvesten van diverse doelgroepen die op de zorg van Sherpa zijn aangewezen. Bij het ontwerp is rekening gehouden met veiligheid, privacy, comfort, rust en een verbinding met de natuur. Alle woongebouwen zijn gerealiseerd als een zelfstandige wooneenheid.

Share this

Contact