Het NPO gebouw op het Mediapark in Hilversum vormt de centrale spil van het publieke bestel. Onderdeel van het gebouw is het radiohuis waar Radio1 en Radio4 hun intrede in hebben genomen op geheel vernieuwde verdiepingen.

Voor de beoogde aanpassing is een ingrijpende upgrade van het pand uitgevoerd waarbij Aalberts is geselecteerd als enginerende bouwpartner. Het ontwerp van Ex Interiors is hierbij in bouwteam uitgewerkt en gerealiseerd.

Complexiteit

Het project kenmerkte zich door de grote complexiteit tijdens zowel de engineering als uitvoering. De studio’s zijn geplaatst in het hart van het gebouw, omgeven door onder andere het nationale control center vanwaaruit alle uitzendingen worden geregeld. De technische details voor de studio’s moesten passen binnen geluidsarme uitvoeringsmethodieken en logistieke processen vroegen om uiterst nauwkeurige voorbereidingen om veilig en gecontroleerd uitgevoerd te worden binnen de beperkte ruimte. Dit alles in een omgeving die 24 uur per dag in gebruik is en waarvandaan voortdurend live-uitzendingen plaatsvinden.

Ruimte NPO Radiohuis

Last planner system

Om alle disciplines op elkaar af te stemmen en te overzien, is vanaf de initiatieffase nauw samengewerkt met installatiepartners Lomans en SDR. Op basis van het Last Planner System zijn alle activiteiten ingepland, waarbij het uitzendingsschema leidend was. Het Last Planner System is een samenwerkingsvorm waarbij op basis van de LEAN-systematiek werkzaamheden nauwkeurig op elkaar worden afgestemd. In korte interactieve sessies wordt de voortgang op verschillende indicatoren besproken. Zo wordt met militaire precisie uitvoering gegeven aan de ambitieuze planning.

Fastlane

Fastlane NPO Radiohuis

Om de gebruiksmogelijkheden van het pand te bevorderen is er een verbinding gemaakt met het NOS gebouw buiten de bestaande schil. Deze fastlane is een overdekte verbindingsgang die is gekoppeld aan bestaande vloeren. Onder de doorgang ligt de centrale entree van alle gebruikers en de studiogasten van het pand.

Na de realisatie en een uitgebreid validatieproces zijn de nieuwe studio’s en regieruimtes medio 2017 door de programmamakers in gebruik genomen.

Share this

Contact